Home / Nieuws / Woongoed Zeist en Woonstichting SSW willen fuseren

Woongoed Zeist en Woonstichting SSW willen fuseren

De woningcorporaties Woongoed Zeist en Woonstichting SSW tekenden op 23 februari een intentieovereenkomst tot fusie. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2024. Bij de fusie ontstaat een stevige lokaal verankerde corporatie die op de eerste plaats blijft zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen. Gezamenlijk hebben de corporaties een woningaanbod van ongeveer 12.300 huurwoningen in de gemeenten Zeist en De Bilt.  

Samen sterker

De voorgenomen fusie draagt onder andere positief bij aan de service en aandacht voor huurders, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en het tempo van verduurzamen. Gezien de grote opgaven die de komende jaren op het bord liggen van de corporaties, is dit een tijd waarin die meerwaarde hard nodig is.

Danny Visser, directeur-bestuurder van SSW: “We lopen tegen onze financiële en organisatorische grenzen aan om alle landelijke opgaven en lokale uitdagingen zo goed mogelijk aan te kunnen. Om meer armslag te krijgen onderzochten we het afgelopen half jaar de mogelijkheid van een fusie. Uit deze verkenning blijkt dat een fusie allereerst een meerwaarde biedt van volkshuisvestelijke aard. En ook meerwaarde op het gebied van financiën en organisatie.”

Dichtbij de huurders: in de wijk én online  

De nieuwe woningcorporatie blijft sterk lokaal verankerd. Voor zaken als verhuur, dagelijks beheer, sociaal beheer en de baliefunctie blijven de huidige kantoorlocaties in Zeist en De Bilt de uitvalsbasis.  

Rob Wassenberg, directeur-bestuurder van Woongoed Zeist: “Door de krachten te bundelen en van én met elkaar te leren, zetten we samen stappen voorwaarts in onze dienstverlening aan huurders. Verbetering van de digitale service voor huurders die daar gebruik van willen maken, zorgt ervoor dat we meer tijd en persoonlijke aandacht beschikbaar krijgen voor de groeiende groep huurders die meer ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning bieden we door aanwezig te zijn in de wijken en via de samenwerking met onze maatschappelijke partners.”

Minder kosten, meer investeringsruimte

Een aantal kostenposten vermindert door het samengaan van twee organisaties. Hierbij valt te denken aan kosten voor accountants, ICT en een bescheiden efficiencywinst op de organisatiekosten. Deze financiële ruimte wordt ingezet voor extra nieuwbouw en verduurzaming van huurwoningen in De Bilt en Zeist.

Het vervolg

De corporaties gaan het fusieplan verder uitwerken. Dit doen zij in afstemming met de huurdersorganisaties en gemeenten. Uiteindelijk moet de Autoriteit woningcorporaties nog een oordeel uitspreken. Als de autoriteit de plannen goedkeurt, kan de fusie per 1 januari 2024 definitief doorgaan.

De directeur-bestuurders Rob Wassenberg (Woongoed Zeist) en Danny Visser (Woonstichting SSW) tonen de intentieovereenkomst tot fusie die zij ondertekenden tijdens een bijeenkomst met alle medewerkers van beide woningcorporaties. Fotografie door Jeroen Jumelet.
Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar boven