Warmtetarieven 2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in het kader van de Warmtewet de warmtetarieven vastgesteld voor 2018, waaronder de maximumprijs.
De Warmtewet geldt alleen voor de ongeveer half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven die via blok- of stadsverwarming warmte ontvangen. Het geldt voor alle huurders van Woongoed Zeist die wonen in een flat met een collectieve ketel.

Voor 2018 heeft de ACM drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW):

  1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van EUR 309,52 met daarbovenop EUR 24,05 per verbruikte gigajoule.

  2. Het maximum meettarief. Dit tarief is voor 2018 berekend op EUR 25,36.

    De jaarnota voor een gemiddeld huishouden stijgt met ongeveer EUR 58.