Home / Nieuws / Trebbe en Woongoed Zeist realiseren 27 sociale huurappartementen Bosgaarde Kerckebosch Zeist

Trebbe en Woongoed Zeist realiseren 27 sociale huurappartementen Bosgaarde Kerckebosch Zeist

In Bosgaarde – het sluitstuk van wijkvernieuwing Kerckebosch – gaan natuurinclusiviteit, duurzaamheid en ontmoeting hand in hand.

Woningcorporatie Woongoed Zeist en­­­ ontwikkelende bouwer Trebbe gaan 27 sociale huurappartementen bouwen in Kerckebosch in Zeist. Om dit voornemen te bekrachtigen ondertekenden Rob Wassenberg, directeur-bestuurder bij Woongoed Zeist en Johan Bombach, directeur bij Trebbe, de design & build overeenkomst. De appartementen maken onderdeel uit van Bosgaarde. Dit is een grotere ontwikkeling in Kerckebosch Zeist waar, naast de 27 sociale huurappartementen, ook dertig koopwoningen komen.

Rob Wassenberg, directeur-bestuurder bij Woongoed Zeist: “We zijn in de lente van 2013 gestart met het eerste project. Nu starten we met het laatste project in deze wijk. Tot op heden zetten wij ons vooral in voor herhuisvesting van bewoners uit de wijk. Die voorrangsregeling is voor deze 27 sociale huurappartementen niet van toepassing. Iedereen kan straks reageren via WoningNet. Dat maakt ook dit project weer uniek. We kijken ernaar uit om woningzoekenden een fijn thuis te bieden in het groen.”

Johan Bombach, directeur bij Trebbe: “Met de ondertekening van de overeenkomt zetten we de volgende stap in de ontwikkeling van Bosgaarde Zeist. Nu kunnen we tempo maken en betaalbare, energiezuinige woningen in een natuurinclusieve leefomgeving toevoegen aan Zeist. Ik ben er trots op dat wij dit sluitstuk mogen realiseren voor Woongoed Zeist en zo onze bijdrage aan Kerckebosch Zeist kunnen leveren.”

Rob Wassenberg en Johan Bombach ondertekenen de design & build overeenkomst.

Bosgaarde een fijne plek voor iedereen

Bosgaarde wordt gerealiseerd in Kerckebosch Zeist. Kerckebosch is gelegen in Zeist-Oost en wordt al sinds 2006 vernieuwd door gemeente Zeist en Woongoed Zeist. Bosgaarde is het sluitstuk van deze herstructurering en bestaat uit vier bouwblokken, naar een ontwerp van SVP Architectuur en Stedenbouw. Drie bouwblokken omvatten in totaal dertig koopwoningen. Het vierde bouwblok biedt plaats aan de 27 sociale huurappartementen. Alle woningen krijgen een eigen buitenruimte en een gedeelde buitenruimte. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp zijn de groene, bosachtige omgeving en de hoge kwaliteit en uitstraling van de gebouwen.

Schetsontwerp woongebouw met 27 sociale huurappartementen

Groen wonen nodigt uit tot ontmoeting

Wonen in de natuur, daarin is Kerckebosch een sprekend praktijkvoorbeeld van landschappelijke stedenbouw geworden. RROG Stedenbouw en Landschap heeft dit ook als uitgangspunt genomen voor de gebiedsinrichting. Bosgaarde wordt een landschappelijke woonbuurt met een sociaal karakter. Er wordt verbinding gezocht met de heide en het bos, door van Bosgaarde een licht glooiend gebied met ruimte voor de natuur, met onder meer bomen en zandgrond, te maken. Ook komt het sociale karakter van deze buurt volop tot uiting door de wandelpaden, ontmoetings- en speelplekken.

Bosgaarde wordt duurzaam in álle opzichten

Bosgaarde wordt duurzaam met veel ruimte voor de natuur. Er komt veel openbaar groen, maar er wordt ook bewust omgegaan met water, door te kiezen voor waterpasserende bestrating en zo min mogelijk te verharden. De woningen in Bosgaarde krijgen een uitgekiend, duurzaam energieconcept dat bijdraagt aan betaalbare energielasten en een hoog wooncomfort. Alle woningen krijgen een eigen warmtepomp waarmee de woning kan worden verwarmd en gekoeld.


Ook wordt er deelmobiliteit ingezet. Het gaat hier om bi-directionele laadbare auto’s. Dit zijn auto’s die kunnen laden uit netstroom, maar ook op hun accu kunnen bufferen om vervolgens terug te leveren als het verbruik daarom vraagt. Ook de te plaatsen laadpalen zijn uitgerust met deze technologie. Zo wordt niet alleen voorzien in duurzame deelmobiliteit, maar wordt ook een ‘buurtbatterij’ geleverd.

Planning

Trebbe verkreeg de opdracht voor Bosgaarde Zeist vanuit een aanbesteding, uitgeschreven door Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch en Woongoed Zeist. Begin november 2021 ontving Trebbe de voorlopige gunning. In de tussentijd is het plan verder uitontwikkeld. Als alles voorspoedig verloopt start de bouw van de sociale huurappartementen eind 2022 en wordt het laatste appartement in het vierde kwartaal 2023 opgeleverd. De verhuur loopt via WoningNet. De verkoop van de koopwoningen startte 8 september jl. en er zijn nog enkele woningen beschikbaar. Kijk op www.bosgaarde.nl voor meer informatie over de koopwoningen.

Wijkvernieuwing Kerckebosch Zeist

De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk waarin 1.000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld, waaronder 58 prachtige vrije kavels. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Woongoed Zeist de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) op. 

Over Trebbe

Trebbe ontwikkelt en bouwt duurzame, gezonde leefomgevingen. Door verandering te zien als constante factor heeft het familiebedrijf al sinds 1911 bestaansrecht. In Trebbe vinden we een betrouwbare kennispartner die gaat voor langdurige samenwerkingsverbanden.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar boven