Rob Wassenberg herbenoemd als bestuurder van Woongoed Zeist

Bestuurder Rob Wassenberg van woningcorporatie Woongoed Zeist is herbenoemd voor een periode van vier jaar. Dit maakte de Raad van Commissarissen bekend.

Namens de Raad van Commissarissen (RvC) motiveert voorzitter Jan Hagens de herbenoeming: “De Raad is blij met Rob als bestuurder. De afgelopen jaren besteedde hij veel aandacht aan de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgave in Zeist. En aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Zo is de vastgoedtransformatie met het oog op verduurzaming en gerichtheid op doelgroepen in beeld gebracht. De jaarlijkse onderhoudsopgave is verscherpt. En financieel zijn de kaders gezet. Ook is er meer inzicht in processen en financiële cijfers voor de gehele organisatie.”

Een betrouwbare, besluitvaardige en koersvaste bestuurder

De RvC spreekt haar waardering uit voor de betrokken en adequate manier waarop de Rob leiding geeft aan de organisatie. Samen met zijn managementteam geeft hij de ontwikkeling van Woongoed Zeist vorm. En hij investeert in een goede relatie met belangrijke stakeholders. Ook uit gesprekken met interne en externe stakeholders waaronder de wethouder Wonen en het Huurdersplatform Seyst blijkt dat Rob een betrouwbare, besluitvaardige en koersvaste bestuurder is. Hij geeft richting aan het huisvesten van bijzondere doelgroepen, de uitvoering van de sociale woningbouw en leefbaarheid in de wijken en het verduurzamen van de huurwoningen.

Nieuwe bestuursopdracht

Verder geeft Jan Hagens aan dat de RvC Rob voor de komende vier jaar een nieuwe bestuursopdracht heeft meegegeven. “Voor woningcorporaties als Woongoed Zeist wordt het steeds moeilijker om invulling te geven aan onze taak om mensen te huisvesten die niet volledig voor eigen rekening aan een woning kunnen komen. Samenwerking met Viveste betekent een volgende stap voor de opgave die er ligt. Dit vraagt om een bestuurder die hier sturing en kleuring aan kan geven. De Raad ziet de komende periode dan ook met vertrouwen tegemoet. Wij zijn ervan overtuigd dat Rob deze mooie en uitdagende taak met enthousiasme, bevlogenheid en professionaliteit op gaat pakken.”

Reactie Rob

Rob Wassenberg is blij met zijn herbenoeming en zegt hierover het volgende: “De uitdagingen die er liggen zijn groot. We hebben een fantastisch team en aan de samenwerking met onze partners in de wijken wordt steeds beter inhoud en vorm gegeven. Juist door samenwerking met onze fusiepartner Viveste ontstaan de goede uitgangspunten om écht van betekenis te zijn voor de mensen waar het om gaat: onze huurders. Ik kijk ernaar uit om samen met alle medewerkers van Woongoed Zeist en Viveste de komende vier jaar de schouders eronder te zetten.”

Deel deze pagina: