Renovatie L-flat bijna van start

Van 6 tot 17 juli informeren Woongoed Zeist en Coen Hagedoorn Bouw alle bewoners van de L-flat over de geplande renovatie van hun woningen en de buitenkant van de flat. Dat gebeurt via kleinschalige bijeenkomsten in de buitenlucht.

Bewonersbijeenkomsten
Vanwege de coronamaatregelen vinden de bewonersbijeenkomsten plaats in de buitenlucht, bij de entree van elk portiek, in groepen van steeds zo’n dertig bewoners. In totaal organiseren Woongoed Zeist en Coen Hagedoorn 24 bijeenkomsten in twee weken.

Tijdens elke bijeenkomst zien de bewoners wat de renovatie inhoudt, welke maatregelen de woningcorporatie en aannemer nemen om de overlast te beperken en wat bewoners zelf kunnen doen. Zij kunnen vragen stellen en kennismaken met de betrokken medewerkers van de renovatie.

De renovatie van de L-flat
De L-flat aan de Laan van Vollenhove krijgt de komende drie jaar een flinke opknapbeurt. Woongoed Zeist en Coen Hagedoorn Bouw gaan het dak, de bergingen en de portieken opknappen. Op het dak komen 1.080 zonnepanelen. Alle verlichting wordt vervangen door led en de liften worden beter afgesteld. In elk huis worden de badkamer en het toilet vervangen, inclusief de waterleiding en de standleidingen, en waar nodig de keuken. De gasleidingen worden verwijderd en de bewoners gaan over op elektrisch koken. De gemeente zorgt voor nieuwe kooktoestellen en pannen. Ook krijgt elke woning een nieuwe voordeur. Bewoners betalen na de renovatie dezelfde huur en gaan minder servicekosten betalen.

De renovatie wordt gecombineerd met activiteiten die verbetering van de leefbaarheid beogen. Hierbij werkt Woongoed Zeist samen met de bewoners, gemeente, maatschappelijke organisaties en politie.

Als tenminste 70% van de bewoners instemt met het renovatieplan, start de aannemer begin volgend jaar met de werkzaamheden in de eerste woningen. Voor die tijd, na de zomer, wordt de buitenkant van de flat opgeknapt.

De L-flat
De 728 woningen tellende L-flat is een robuust gebouw met een keur aan bewoners; een ‘landmark’ van dertien verdiepingen in de groene bebouwing van de wijk Vollenhove. Elke verdieping biedt een ander uitzicht en perspectief. Dankzij de karakteristieke hoek is het gebouw bekend onder de naam ‘L-flat’.

De flat werd eind jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd en gold destijds als modern met zijn ‘zwevende’ vloeren. De laatste opknapbeurt, van voornamelijk de buitenkant, vond plaats in 2012. Sindsdien heeft het gebouw zijn veelkleurige groene balkonpanelen.

Deel deze pagina: