Vogelwijk

De Vogelwijk is een naoorlogse vernieuwingswijk. Woongoed Zeist heeft in de wijk de afgelopen jaren 198 portiekflats gesloopt en ongeveer 100 nieuwe huur- en koopwoningen gerealiseerd. De ontwikkeling van de nog braakliggende grond vindt plaats in fases. Ondertussen zijn we toe aan de uitwerking van de plannen voor de laatste fase.

Een terugblik
Aan de Roerdomplaan en de Reigerlaan heeft Heilijgers 20 koopwoningen gebouwd (fase 1). Alle woningen zijn opgeleverd en worden inmiddels bewoond. De omliggende openbare ruimte is waar mogelijk aangelegd.

Er is een speelplek gemaakt voor kleine kinderen tussen de nieuwe woningen en de bestaande woningen aan de Meerkoetlaan.

Van Wijnen bouwde 31 woningen (fase 2). Er zijn 11 eengezinswoningen aan de Roerdomplaan gerealiseerd en 5 aan de Kievitlaan. Daarnaast bouwde Van Wijnen 15 appartementen.  

Verdere ontwikkeling in de Vogelwijk
De voorbereidingen van fase 3 zijn in volle gang. De nodige onderzoeken hebben we afgerond en er zijn stedenbouwkundige verkenningen opgesteld. Het gaat om het terrein liggend tussen de Gruttolaan, Kievitlaan, Reigerlaan, Noordweg, Griffensteijnselaan en Koppelweg.

Het plan voor fase 3
Woongoed Zeist heeft in goed overleg met de gemeente besloten de ontwikkeling Vogelwijk binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan af te ronden. In deze laatste fase wordt een mix van betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd. In onze gemeente is er een groot tekort aan dergelijke woningen, daarom worden er de komende jaren in heel Zeist extra goedkope en middeldure huurwoningen gebouwd. Meer hierover leest u op www.zeist.nl/betaalbarewoonruimte.

Het plan voor de nieuw te bouwen woningen op het genoemde terrein in Vogelwijk bestaat uit koopeengezinswoningen in verschillende prijsklassen en middeldure en sociale huurwoningen. Woongoed Zeist zal de grond deels verkopen aan een projectontwikkelaar en deze zal de realisatie en verkoop van de woningen gaan uitvoeren. Welke partij dat is, is ons nog niet bekend. Wij verwachten dat hierover in 2019 meer informatie komt. Zodra de ontwikkelaar bekend is, kunt u zich bij deze partij inschrijven voor een woning. Wij publiceren de gegevens op de pagina.

De komende periode worden deze plannen verder uitgewerkt. Daarbij nemen we natuurlijk ook zaken mee als verkeer, parkeren en groen mee, met als doel de ontwikkeling goed te laten aansluiten bij de omgeving.

Op 9 juli 2018 heeft er een informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden. Voor meer informatie over de vragen/opmerkingen en antwoorden die op deze avond gesteld zijn:

Klik hier

Voorlopige planning

2019
Verkoop deel grond aan een ontwikkelaar via tender
Keuze ontwikkelaar

2020-2021
Start bouw
Oplevering