Steniaweg 44

Woongoed Zeist is van plan het leegstaande deel haar kantoor dat direct ligt aan de Steniaweg 44 om te bouwen tot appartementen. De transformatie bestaat uit het ombouwen van het pand tot zes twee-kamer appartementen voor de doelgroep 23 tot 30 jaar. 

Wij kiezen voor deze doelgroep omdat juist voor jonge starters er een tekort is aan betaalbare woningen.

Nieuwsbrieven en documenten

Op 20 november 2018 organiseerden we een eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden van de Steniaweg. Hieronder vindt u de presentatie die getoond is op 20 november. En een terugkoppeling van de input en de vragen die omwonenden deze avond naar voren brachten. Daarnaast delen we op verzoek van de aanwezigen de woonvisie van de gemeente Zeist en een link naar informatie over de versnellingsopgave voor huisvesting die de gemeente heeft geformuleerd.

Presentatie 20 november 2018
Terugkoppeling 20 november 2018
Woonvisie gemeente Zeist
Versnellingsopgave gemeente Zeist
Nieuwsbrief december 2018

Tijdens de informatiebijeenkomst is er een klankbordgroep met omwonenden opgericht. Samen met de klankbordgroep is het schetsplan nader uitgewerkt. Waar mogelijk hielden we rekening met de input en vragen van de omwonenden tijdens de informatiebijeenkomst op 20 november 2018. Hieronder de vergunde tekeningen:

Planning

In december 2019 is de omgevingsvergunning verstrekt voor de transformatie van het kantoordeel aan de Steniaweg naar zes twee-kamer appartementen. Hiertegen zijn door omwonenden in januari 2020 bezwaren ingediend bij de gemeente. Eind augustus 2020 is er een hoorzitting geweest bij de adviescommissie bezwaren die nu een advies aan het College verzorgd. De verwachting is dat het College in in het vierde kwartaal van 2020 een uitspraak doet.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Henry Blankestijn, projectmanager. Mail naar info@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.