Prinses Margrietlaan 25 t/m 98

Projecten

Woongoed Zeist wil in Kerckebosch zorgen voor voldoende goedkope sociale huurwoningen. Het behouden van de flat maakt dit mogelijk. Dan is het wel noodzakelijk dat de flat opgeknapt wordt.

Met de gemeente Zeist is in het verleden een overeenkomst vastgesteld waarin staat dat alle flats gesloopt gaan worden. In het najaar van 2017 besloot de gemeenteraad om de overeenkomst aan te passen zodat de flat kan blijven bestaan. Op dit moment bekijkt Woongoed Zeist of en hoe de flat gerenoveerd gaat worden.

Meeste gestelde vragen
Alle vragen die we ontvangen, zetten we op een rij. Via de link hieronder komt u bij het document.
FAQ Marg 25-98

Spreekuur
Uw vragen kunt u stellen aan de medewerker projectparticipatie van Woongoed Zeist. Dit is Kirsti Hammer. Zij is te bereiken via 030 693 66 00 of via e-mail.  Iedere donderdagmiddag houdt zij spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur in het Wijkinformatiecentrum aan de Graaf Lodewijklaan 15