Prinses Margrietlaan 137 t/m 234

Projecten

Woongoed Zeist is gestart met de planvorming voor de nieuwbouw fase 4. Bewoners van de Prinses Margrietlaan 137 t/m 234 kunnen straks (als zij dat willen) verhuizen naar de nieuwbouw van fase 4.

Huisbezoek
Bij bijna alle bewoners met een vaste huurovereenkomst zijn we op huisbezoek geweest. Tijdens is o.a besproken.:

Van de uitkomsten van de huisbezoeken is een rapportage gemaakt. Deze rapportage wordt met het projectteam en de projectcommissie besproken.

Voorlopige tekeningen

Sociaal Statuut Kerckebosch versie februari 2017

Omgevingsvergunning
Aannemer BAM gaat de nieuwbouw fase 4 bouwen. BAM heeft inmiddels de omgevingsvergunning om te kunnen bouwen in juni 2018 ingediend bij de gemeente Zeist.

Peildatum
De peildatum is vastgesteld op 16 mei 2017. Dit houdt in dat u kunt rekenen op de volgende financiële regelingen bij een verhuizing. Het geldt voor een verhuizing in of buiten Kerckebosch.

Stadsvernieuwingsurgentie
Vanaf 1 juli 2017 kunt u bij Woongoed Zeist een stadsvernieuwingsurgentie aanvragen (graag via de mail aanvragen met vermelding van uw inschrijfnummer van WoningNet). Met deze stadsvernieuwingsurgentie kunt u reageren op woningen op WoningNet in de regio Utrecht.
U kunt geen stadsvernieuwingsurgentie aanvragen buiten de regio Utrecht. Het duurt ongeveer 1 week voordat uw aanvraag in behandeling is genomen.

Meest gestelde vragen
Alle vragen die we binnenkrijgen verzamelen we en zetten we op een rij. Hieronder vindt u een link naar het document met alle vragen. Staat uw vraag er niet onder? Laat het ons weten via e-mail.

FAQ Marg 101-234

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 17 oktober 2017

Spreekuur
Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur houdt de medewerker projectparticipatie spreekuur in het Wijkinformatiecentrum aan de Graaf Lodewijklaan 15