Pleineslaan

Na jarenlange voorbereiding is Woongoed Zeist is gestart met een ingrijpende renovatie van de woningen rond het plein aan de Pleineslaan in Den Dolder. Duurzaamheid en comfort staan hierbij centraal. En heel belangrijk: met respect voor de monumentale status van de huizen. Aannemersbedrijf Van Dillen voert de werkzaamheden voor ons uit.

Planning

De renovatie wordt uitgevoerd in twee fases.  De woningen van fase 1 zijn klaar. In januari/februari 2018 leveren we iedere week twee woningen op. De voorbereiding van de renovatie van de huizen met de oneven nummers (fase 2) is gestart. Woongoed Zeist verwacht deze woningen eind 2018 op te leveren.

Ventweg tijdelijk afgesloten

Tijdens de werkzaamheden is de ventweg aan de zijde waar het werk plaatsvindt, afgesloten met bouwhekken voor normaal verkeer. Ook de stoep is vanwege de veiligheid afgesloten. Voetgangers moeten oversteken.

Nieuwsbrieven 2017 en documenten

Nieuwsbrief 17 Pleineslaan

Nieuwsbrief 16 Pleineslaan

Nieuwsbrief 15 Pleineslaan

Nieuwsbrief 14 Pleineslaan

Renovatieboekje
In het renovatieboekje vindt u het renovatieplan, de tekeningen en de huurverhoging die wij vragen voor de verbeteringen die we aanbrengen. Deze huurverhoging is vastgesteld op basis van de verwachte gemiddelde energiebesparing van de woningen aan de Pleineslaan. In dit boekje staat ook welke extra opties bewoners zelf kunnen kiezen. Tegenover deze opties staat een eenmalige betaling. Omdat de woningen op de monumentenlijst van de gemeente Zeist staan, geldt voor dit renovatieproject ook een aantal specifieke projectafspraken die onderdeel zijn van ons renovatievoorstel.

Als bijlage vindt u het Project Sociaal Statuut. In het Statuut staan alle rechten en plichten beschreven van de huurder en de verhuurder rondom renovatie.
Renovatieboekje Pleineslaan