Harmonielaan

Projecten

In samenwerking met de Gemeente Zeist werkt WGZ aan de realisatie van 20 sociale huurwoningen aan de Harmonielaan en Kroostweg. Op dit moment staan hier 2 leegstaande schoolgebouwen die gesloopt worden. Woongoed Zeist voert de aannemersselectie uit van dit bouwproject.

Het project maakt deel uit van de versnelde huisvestingsopgave van de gemeente Zeist.

Naar verwacht zullen het inrichtingsplan en het ontwerp van de woningen in de loop van 2018 gereed zijn.