Griffensteijn

Deze pagina is speciaal bedoeld voor de bewoners van de Cornelis Schellingerlaan, Jacoba van Beierenlaan en Ridderschapslaan. Woongoed Zeist wil de woningen vervangen door nieuwbouw. 

Inmiddels zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. Steekproefsgewijs zijn bewoners thuis bezocht. En naar de technische staat van de woningen werden ook onderzoeken uitgevoerd. We hebben onderzocht of de woningen te renoveren en te isoleren zijn en wat dat kost. De conclusie was dat de woningen vervangen door nieuwbouw hetzelfde kost en het resultaat van een nieuwbouwwoning veel beter is.

Opheffen monumentale status

De gemeente heeft de monumentenstatus van de meeste woningen opgeheven. Dat betekent dat we nu verder kunnen met het maken van en plan. Dit zijn belangrijke uitgangspunten:

  • we beloven dat alle huurders met een vast huurcontract in de wijk kunnen blijven wonen
  • woonlasten van de huurders mogen bij  nieuwbouw niet hoger worden, dus woonlasten blijven gelijk of worden lager
  • de wijk moet het rustige, groene en ruime karakter behouden
  • bij nieuwbouw komen er qua type vergelijkbare woningen terug  en nieuwbouw moet mooi aansluiten bij de bestaande bouw

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Griffensteijn (juli 2017)
Nieuwsbrief Griffensteijn (oktober 2017)
Nieuwsbrief Griffensteijn (december 2017)
Nieuwsbrief Griffensteijn (februari 2018, laatste papieren versie)
Eerste digitale nieuwsbrief februari 2018
Digitale nieuwsbrief april 2018
Digitale nieuwsbrief april 2018 – met juiste straatnaam
Digitale nieuwsbrief juli 2018
Digitale nieuwsbrief augustus 2018
Digitale nieuwsbrief – uitnodiging – Ridderschapslaan en Jacoba van Beierenlaan (september 2018)  
Digitale nieuwsbrief – uitnodiging – C. Schellingerlaan (september 2018)

Sociaal Statuut en Stadsvernieuwingsurgentie

Basis Sociaal Statuut

Informatie posters inloopbijeenkomsten 20 en 26 september ’18

Informatieposters over sociaal statuut, planning en afspraken
Informatieposters van de stedenbouwkundige: aangepaste schetsen met voorbeelden woningen

Informatie posters inloopbijeenkomsten 31 mei en 4 juni ’18

Informatieposter: dit beloven wij u en stand van zaken
Informatieposter: wat is eigenlijk het verschil tussen onderhoud, renovatie en nieuwbouw?
Informatieposter: denkrichtingen van de stedenbouwkundige. Wat vindt u ervan?

Oude informatie (van vóór 2017)

Nieuwsbrief Griffensteijn (december 2016 )
Terugkoppeling bewonersbezoeken Griffensteijn 2016
Info november 2016

20161108_104157