Griffensteijn

Projecten

Deze pagina is speciaal bedoeld voor de bewoners van de Cornelis Schellingerlaan, Jacoba van Beierenlaan en Ridderschapslaan. De woningen zijn aan onderhoud toe. Een plan is er nog niet, we staan nog helemaal aan het begin. 

Woongoed Zeist had nog weinig informatie over de (woon)wensen van de bewoners in de wijk. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd. Steekproefsgewijs heeft een onafhankelijke onderzoeker, bewoners thuis bezocht. Dit leverde waardevolle informatie op. Naar de technische staat van de woningen werden ook onderzoeken uitgevoerd. We hebben onderzocht of de woningen te renoveren en te isoleren zijn. Het isoleren van de woning levert bouwkundige problemen op, daarom willen we liever niet renoveren.

Nog geen concrete plannen, wel onderzoek naar mogelijkheid sloop nieuwbouw

Daarom onderzoeken we nu samen met de gemeente Zeist de mogelijkheden van een sloop-nieuwbouwplan. Wat er ook gebeurt met de woningen (laten staan of sloop-nieuwbouw), we vinden dat ze betaalbaar en beschikbaar moeten blijven voor de huidige huurders.

In december hebben we informatie over de te nemen stappen en een eerste schets om te bepalen welke sfeer we in de buurt willen. Hier onder vindt u beschikbare informatie.

Documenten

Bijlagen-1tm3-bij-brief-november-2016

Nieuwsbrief Griffensteijn (december 2016 )

Nieuwsbrief Griffensteijn (juli 2017)

Nieuwsbrief Griffensteijn (oktober 2017)

E-mail van 5-12-2017 reactie op huis-aan-huis brief

Nieuwsbrief Griffensteijn (december 2017)

20161108_104157