Griffensteijn

Projecten

Deze pagina is speciaal bedoeld voor de bewoners van de Cornelis Schellingerlaan, Jacoba van Beierenlaan en Ridderschapslaan. De woningen zijn aan onderhoud toe. Een plan is er nog niet, maar Woongoed Zeist wil de woningen vervangen door nieuwbouw. 

Inmiddels zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. Steekproefsgewijs zijn bewoners thuis bezocht. En naar de technische staat van de woningen werden ook onderzoeken uitgevoerd. We hebben onderzocht of de woningen te renoveren en te isoleren zijn en wat dat kost. De conclusie was dat de woningen vervangen door nieuwbouw hetzelfde kost en het resultaat van een nieuwbouwwoning veel beter is.

Opheffen monumentale status

De woningen staan nu op de gemeentelijke monumentenlijst. Woongoed Zeist heeft de gemeente gevraagd om die status op te heffen.  Daarna kunnen we een plan maken.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Griffensteijn (juli 2017)
Nieuwsbrief Griffensteijn (oktober 2017)
Nieuwsbrief Griffensteijn (december 2017)
Eerste digitale nieuwsbrief februari 2018
Digitale nieuwsbrief april 2018
Digitale nieuwsbrief april 2018 – met juiste straatnaam
Digitale nieuwsbrief juli 2018
Digitale nieuwsbrief augustus 2018

Informatie posters inloopbijeenkomsten 31 mei en 4 juni

Informatieposter: dit beloven wij u en stand van zaken
Informatieposter: wat is eigenlijk het verschil tussen onderhoud, renovatie en nieuwbouw?
Informatieposter: denkrichtingen van de stedenbouwkundige. Wat vindt u ervan?

Oude informatie (van vóór 2017)

Nieuwsbrief Griffensteijn (december 2016 )
Terugkoppeling bewonersbezoeken Griffensteijn 2016
Info november 2016

20161108_104157