Home / Privacy verklaring

Privacy verklaring

Woongoed Zeist verhuurt, verkoopt en beheert woningen in de regio Zeist. Indien u een woning van ons wilt huren of kopen verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.

Woongoed Zeist neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Indien u een woning van ons huurt of koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor de uitvoering van de huur- of koopovereenkomst.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Alle persoonsgegevens verwerken wij overeenkomstig onze doelbestemmingen.
  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  • Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Voor onze volledige privacy verklaring klik je hier.

KWH-Klantvizier

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) meet het hele jaar door onze dienstverlening en klanttevredenheid. Klik hier voor de veel gestelde vragen rondom privacy en onderzoek door KWH-Klantvizier.

WoningNet

Wij maken gebruik van de signaleringsmodule van WoningNet. Hierin worden huurders geregistreerd die een ernstige vorm van ongewenst huurdersgedrag hebben vertoond. Dit doen wij met toestemming van de Autoriteit persoonsgegevens. Een signalering betekent een tijdelijke uitsluiting van het aanbod van sociale huurwoningen in de regio Utrecht. Meer informatie vind je op de website van WoningNet.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar boven