Gevonden resultaten voor "Reglement gezamenlijke geschillenadviescommissie "

Uw zoekopdracht leverde 52 resultaten op (pagina 3 van 6).

2018 statuten Stichting Woongoed (Afschrift) zonder persoonsgegevens

...verkoop worden aangeboden aan de verschillende categorieën mogelijke verkrijgers van die woongelegenheden of gebouwen. Hoofdstuk VIII. Reglementen Artikel 33 – Reglementen 1. Reglementen – uitgezonderd het in artikel 12 van...

Jaarverslag-18-incl-verklaring

...De Geschillenadviescommissie heeft de huurder toch uitgenodigd om aannemelijk te maken dat de klacht tijdig was verstuurd, maar de huurder wilde hier geen gebruik van maken. Twee huurders hebben informatie...

project Sociaal Statuut flat 11

...hiervan een afschrift. De verhuurder spreekt met de aannemer een gedragscode af. Als er sprake is van een enige vorm van een vertegenwoordiging van de gezamenlijke huurders, dan zal de...

JV 2015 definitive versie

...bewoners laagdrempelig bijstaan en nauw samenwerken met de andere organisaties in de wijk. Van de gezamenlijke huiskamer in De Grift, wordt dankbaar gebruik gemaakt. Elke maand wordt er een maaltijd...

Een klacht

...u een schriftelijke reactie van de directie. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillenadviescommissie. Ik heb een klacht Voornaam* Tussenvoegsel Achternaam* Adres* Postcode Woonplaats*...

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

...u op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillenadviescommissie. Meer informatie over de het indienen van een klacht vindt u op de pagina...

Reglement Maatschappelijke Adviesraad

Gezamenlijke huiskamer voor bewoners L-flat

15 februari 2021 - Vorige week zijn de werkzaamheden in de eerste woningen van portiek 1 van de L-flat gestart. Bewoners ‘moeten’ soms hun huis even uit. Of hebben zelf die behoefte. Want...

Eerste zonnepanelen op L-flat en start opknappen bergingen

8 december 2020 - ...jaarlijks 320.000 kWh energie opleveren. De liften en verlichting in gezamenlijke ruimtes verbruiken jaarlijks ongeveer 570.650 kWh energie. In de elektrakosten die bewoners betalen, verrekent Woongoed Zeist deze kosten voor...

Medehuurderschap

...Bij overlijden behoudt de achterblijvende medehuurder het recht op de woning. Samenwonenden zonder registratie moeten aantonen dat zij een gezamenlijke huishouding voeren. Dat kan door het overleggen van een uittreksel...