Visitatierapport

Eén keer in de vier jaar laten woningcorporaties zich visiteren. Een onafhankelijke visitatiecommissie voert het onderzoek uit. Bij de visitatie in 2019 is gekeken hoe de organisatie werkte in de periode 2015-2018. We kregen een dikke voldoende! Wij zijn tevreden met het resultaat. Hieronder vindt u het visitatierapport.