Prestatieafspraken

Ieder jaar stellen de huurdersverenigingen en corporaties samen met de gemeente de prestatieafspraken vast. Hieronder vindt u de prestatieafspraken.

Prestatieafspraken 2020
Prestatieafspraken 2019