Jaarverslagen en beleidsvoornemens

Woongoed Zeist is een open organisatie die op een transparante manier werkt. Onze beleidsdoelen werken we uit in jaarplannen. In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en resultaten van het afgelopen kalenderjaar. In onze beleidsvoornemens kijken we juist vooruit.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Beknopte terugblik 2018

Beleidsvoornemens
Beleidsvoornemens 2020
Beleidsvoornemens 2019