Dichterswijk

De woningen die we als eerste willen aanpakken en verbeteren, zijn de blokken met eengezinswoningen. In totaal zijn dit 57 huurwoningen van Woongoed Zeist. In de tekening hieronder zijn deze licht blauw gearceerd. Het gaat om de eengezinswoningen aan de Schaerweijdelaan, Ter Braaklaan en de Vestdijklaan. De aannemer die de renovatie uit gaat voeren is Heilijgers uit Amersfoort.

Eigenaren koopwoningen (eengezinswoningen)
De eigenaren in het aangegeven gebied bieden wij de mogelijkheid om mee te doen met een aantal werkzaamheden. Denkt u daarbij aan het isoleren van het dak en de gevel, en het vervangen van de kozijnen (inclusief isolerend glas). De woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn groen weergeven in de overzichtstekening.

Voor de eigenaren die interesse hebben om mee te doen met het energetisch verbeteren van hun woning, verzorgde de gemeente Zeist eind maart 2021 – samen met Mijn Groene Huis, aannemer Heilijgers en Woongoed Zeist – een online presentatie over de mogelijkheden, de kosten en de besparingen.

Renoveren en verduurzamen

Momenteel gaan wij uit van onderstaande werkzaamheden:

 • Vervangen van dakbedekking van vrijstaande bergingen.
 • Isoleren van de daken en het vervangen van de dakpannen en dakgoten.
 • Isolatie verbeteren in de spouwmuren.
 • Vervangen van kozijnen en het plaatsen van isolatieglas.
 • Renoveren van badkamer, keuken en toilet (waar nodig).
 • Vervangen van CV-ketels (waar nodig).
 • Vervangen van groepenkasten.
 • Plaatsen van acht zonnepanelen per woning (waarvoor wij een gebruikersvergoeding vragen).

Nieuwsbrieven en documenten

Woongoed Zeist maakte een video over de renovatie van de eengezinswoningen in de Dichterswijk. Hierin leggen wij uit welke werkzaamheden wij uitvoeren, welke stappen we doorlopen en wat u kunt verwachten aan bijvoorbeeld overlast. De moeite waard om te bekijken! De video is op ons YouTube-kanaal te bekijken:

Nieuwsbrieven

Verzonden nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden.

Bouwplaatsinrichting

Bouwplaatsinrichting Vestdijklaan

Nieuwsbrief februari 2022 (Vestdijklaan)

Nieuwsbrief januari 2022 (Ter Braaklaan)

Nieuwsbrief januari 2022 (Schaerweijdelaan)

Nieuwsbrief november 2021 (Vestdijklaan)

Nieuwsbrief november 2021 (Schaerweijdelaan en Ter Braaklaan)

Nieuwsbrief september 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief mei 2021 nr. 2

Nieuwsbrief maart 2021

2021

Nieuwsbrief mei 2021

2020

Nieuwsbrief november 2020

Onderhoud- en renovatievoorstel eengezinswoningen
Het onderhoud- en renovatievoorstel én het project sociaal statuut, kunt u hieronder downloaden.

Planning op hoofdlijnen

De planning (onder voorbehoud) voor de renovatie van de eengezinswoningen op hoofdlijnen is als volgt:

 • Half maart 2021: uitnodiging online presentatie eind maart voor eigenaren eengezins-koopwoningen.
 • Eind maart 2021: ons onderhoud- en renovatievoorstel valt door de brievenbus van de bewoners van de sociale huurwoningen (eengezinswoningen).
 • Eind maart 2021: u ontvangt een link naar ons filmpje over het onderhoud en de renovatie.
 • T/m medio mei 2021: warme opname-gesprekken en draagvlakmeting.
 • September 2021: start werkzaamheden onderhoud en renovatie.
 • Medio 2022: oplevering werkzaamheden eengezinswoningen.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Voor huurders Woongoed Zeist
Uw contactpersoon is Corrine de Lorijn, medewerker projectparticipatie. Mail naar corrine.delorijn@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.

Voor eigenaren koopwoningen
Uw contactpersoon is Charlotte Post. Zij verwijst u door naar de juiste mensen binnen gemeente, Woongoed Zeist of aannemer Heilijgers. Charlotte is te bereiken via charlotte@mijngroenehuis.nu of 06 14 53 51 76.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar top