Privacy Verklaring

Woongoed Zeist verhuurt, verkoopt en beheert woningen in de regio Zeist. Indien u een woning van ons wilt huren of kopen verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.

Woongoed Zeist neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Indien u een woning van ons huurt of koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor de uitvoering van de huur- of koopovereenkomst.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Alle persoonsgegevens verwerken wij overeenkomstig onze doelbestemmingen;
  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Voor onze volledige privacy verklaring klikt u hier.

KWH-Klantvizier

Het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector), meet het hele jaar door onze dienstverlening en klanttevredenheid. Klik hier voor de veel gestelde vragen rondom privacy en onderzoek door KWH-Klantvizier.