Home / Over ons / Organisatie / Governance en integriteit / Organisatie, bestuur en toezicht

Organisatie, bestuur en toezicht

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen wij een brede groep klanten goed en betaalbaar laten wonen. We zetten wij ons in voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving, met extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Dit doen wij samen met onze partners en bewoners in de wijken.

Bewoners hebben rechtstreeks contact met de consulenten verhuurzaken, opzichters, complexbeheerders en participatiemedewerkers uit hun wijk. Zo blijven de lijnen kort en word je snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen.

Bestuur en directie

Rob Wassenberg is directeur-bestuurder van Woongoed Zeist. Het intern toezicht ligt bij de Raad van Commissarissen (RvC).

Raad van Commissarissen

De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van het bestuur, op de werking van integriteit van de interne controle en risicobeheersingsystemen en procedures en op de algemene gang van zaken binnen Woongoed Zeist. De RvC bestaat uit vijf leden. De taken en de verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten van Woongoed Zeist.

De werkwijze van de RvC is nader beschreven in het reglement Raad van Toezicht van Woongoed Zeist. Hierin zijn onder andere ook het rooster van aftreden, de profielschets en het reglement van werving, selectie en (her)benoeming van het bestuur opgenomen.

In het schema hieronder vind je de huidige leden en het moment van aftreden.

Naam Functie Benoeming Zittingsperiode Aftreden per Profielschets:
    1e 2e      
J. Hagens (m) Voorzitter 2014

dec

2019

jan

1: 2015-2018

2: 2019-2022

dec. 2022 Financiën en Control
B. Sanches (v) Lid 2014

dec

2019

jan

1: 2015-2018

2: 2019-2022

dec. 2022 Maatschappelijk middenveld en huurderscommissaris
R. Verkerk (m) Lid 2018

jan

1: 2018-2021 dec. 2021

(herbenoeming)

Volkshuisvesting en vastgoed
H. van Kraaij (m) lid 2018

jan

1: 2018-2021 dec. 2021

(herbenoeming)

Financiën en Control
M. Smit (v) lid 2019

apr

1: 2019-2023 april 2023

(herbenoeming)

Juridische zaken en huurderscommissaris

Reglement Raad van Toezicht Woongoed Zeist (mei 2017)

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar top