Een klacht

U heeft een klacht over onze dienstverlening, onze producten of misschien heeft u een probleem met een van onze medewerkers. Dat vinden wij heel vervelend. Uw klacht kan een waardevolle tip voor ons zijn om het de volgende keer anders te doen. Laat ons weten wat uw klacht is. 

Vindt u dat wij u niet correct behandeld hebben of heeft u andere verwachtingen van onze dienstverlening? Bespreek uw klacht met een van onze medewerkers, zoals de wijkopzichter of complexbeheerder. Of bel onze Klantenservice via het telefoonnummer (030) 693 66 00. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kunt u het beste de volgende stappen nemen:

  • Meld uw klacht via onderstaand formulier, per mail (info@woongoedzeist.nl) of stuur ons een brief (Postbus 135, 3700 AC Zeist). Leg uit waarom en/of over wie u ontevreden bent.
  • Als u niet tevreden bent met ons antwoord of oplossing, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directie van Woongoed Zeist.
  • De directie neemt de klacht in behandeling en nodigt u – indien nodig – uit voor een gesprek. Nadat de klacht ontvangen is, ontvangt u een schriftelijke reactie van de directie.
  • Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillenadviescommissie.

Ik heb een klacht


Ervaart u overlast van uw buren? Klik hier voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met onze wijkconsulent via het telefoonnummer (030) 693 66 00.