Aanpassingen in uw woning

Iedereen heeft andere woonwensen. Smaken zijn nu eenmaal verschillend. Wij krijgen regelmatig verzoeken binnen van bewoners die de woning naar hun smaak willen aanpassen. Waar mogelijk proberen wij u niet in de weg te staan. Onder voorwaarden verlenen wij toestemming om bepaalde voorzieningen zelf uit te (laten) voeren. Als de voorzieningen goed zijn uitgevoerd is de kans groot dat u de aanpassingen niet hoeft te verwijderen wanneer u de huur opzegt. 

Zelf klussen

De voorwaarden, mogelijkheden en eisen staan allemaal in de info Zelf klussen. Voor sommige veranderingen die u zelf wilt aanbrengen, heeft u toestemming van ons nodig. Via het formulier onderaan de pagina, kunt u uw aanvraag indienen.

Aanpassingen nodig door een lichamelijke beperking?

Niemand wil graag afhankelijk zijn van iemand anders. Daarom willen de meeste ouderen ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. In sommige gevallen is het nodig dat de woning wordt aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van een verhoogde toiletpot, traplift of handgrepen in de douche of toilet. Deze aanpassingen kunt u aanvragen bij de gemeente.

Klik hier voor meer informatie over de Wmo en de voorwaarden van de gemeente Zeist.

Aanvraag zelf klussen/ZAV: zelf aangebrachte verandering

  • Bij dit formulier horen de volgende bijlagen: Situatieschets (verplicht), bouwtekening, offerte lijst van gebruikte materialen etc.
    Sleep bestanden hierheen of

Meer weten?
Mail of bel onze Klantenservice met uw vragen:  e-mail of
(030) 693 66 00.