Onderhoud, wie doet wat?

Elk huis heeft onderhoud nodig. Kleine reparaties, zoals aan stopcontacten of hang- en sluitwerk, zijn meestal voor uw rekening. Soms valt herstelwerk onder het onderhoudsabonnement dat u kunt afsluiten. Het onderhoud aan de buitenkant van uw woning is onze verantwoordelijkheid. Wat wij voor u doen en waar u zelf verantwoordelijk voor bent staat in het Onderhouds ABC

Klik hier voor een aantal instructiefilmpjes voor kleine reparaties in huis.

Klik hier voor meer informatie een aanmelden onderhoudsabonnement.

Tuinonderhoud
Als u een woning huurt met tuin, houdt u de tuin bij. Dat betekent dat u de tuin regelmatig schoonmaakt, de bomen en struiken op tijd snoeit en het onkruid verwijdert. U mag de tuin niet gebruiken als een permanente opslagplaats van bijvoorbeeld huisvuil of bouwmaterialen.

Huurt u een woning met galerij, portiek of eigen balkon, dan ruimt u het gedeelte dat bij uw woning hoort regelmatig op en maakt het zo nodig schoon. Ook mag u daar uw spullen, zoals fietsen en kasten, niet opslaan.

Wilt u weten of een reparatie door u of door ons wordt gedaan? In het Onderhouds ABC kunt u nalezen of de reparatie voor uw rekening is, voor rekening Woongoed Zeist of onder het onderhoudsabonnement valt.

Onderhoudskalender
Staat er een schilderbeurt gepland? Wordt er onderhoud in de buurt gepleegd? Ga naar https://www.woongoedzeist.nl/mijn-woning/onderhoudskalender/ voor de actuele onderhoudskalender.

Nog vragen?
Heeft u vragen over reparaties of onderhoud?  Bel dan met onze reparatieverzoekenlijn via (030) 693 66 01.