Onderhoud, wie doet wat?

Mijn woning

Elk huis heeft onderhoud nodig. Kleine reparaties, zoals aan stopcontacten of hang- en sluitwerk, zijn meestal voor uw rekening. Soms valt herstelwerk onder het onderhoudsabonnement dat u kunt afsluiten. Het onderhoud aan de buitenkant van uw woning is onze verantwoordelijkheid. Wat wij voor u doen en waar u zelf verantwoordelijk voor bent staat in het Onderhouds ABC

Klik hier voor een aantal instructiefilmpjes voor kleine reparaties in huis.

Klik hier voor meer informatie een aanmelden onderhoudsabonnement.

Tuinonderhoud
Als u een woning huurt met tuin, houdt u de tuin bij. Dat betekent dat u de tuin regelmatig schoonmaakt, de bomen en struiken op tijd snoeit en het onkruid verwijdert. U mag de tuin niet gebruiken als een permanente opslagplaats van bijvoorbeeld huisvuil of bouwmaterialen.

Huurt u een woning met galerij, portiek of eigen balkon, dan ruimt u het gedeelte dat bij uw woning hoort regelmatig op en maakt het zo nodig schoon. Ook mag u daar uw spullen, zoals fietsen en kasten, niet opslaan.

Wilt u weten of een reparatie door u of door ons wordt gedaan? In het Onderhouds ABC kunt u nalezen of de reparatie voor uw rekening is, voor rekening Woongoed Zeist of onder het onderhoudsabonnement valt.

Nog vragen?
Heeft u vragen over reparaties of onderhoud?  Bel dan met onze reparatieverzoekenlijn via (030) 693 66 01.