Aanmelden ontstoppingsfonds

Woongoed Zeist biedt huurders de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief deel te nemen aan het ontstoppingsfonds. De premie bedraagt € 0,75 per maand (prijspeil 2020). Wij kunnen deze premie aanbieden, omdat wij als eigenaar/verhuurder van een groot aantal woningen een lage prijs kunnen bedingen.

Door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier meldt u zich aan voor het ontstoppingsfonds. Na inschrijving gaat de verzekering direct in. De premie betaalt u vanaf de 1ste van de maand na ontvangst van uw inschrijfformulier. U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving.

Welke kosten zijn gedekt?

Als u deelneemt aan het ontstoppingsfonds zijn alle kosten van verstoppingen binnenshuis gedekt. Een uitzondering hierop is als de verstopping het gevolg is van nalatigheid van de huurder of oneigenlijk gebruik van de leidingen (bijvoorbeeld frituurvet door de gootsteen spoelen). In dat geval worden de kosten op de huurder verhaald.

Melden van een verstopping

Een verstopping meldt u bij Riool Reinigings Service RRS via de website of het telefoonnummer 0800 099 13 13.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor het ontstoppingsfonds?
Vul dan onderstaand formulier in.

Aanmeldingsformulier ontstoppingsfonds