Maatschappelijke Adviesraad

Zorgen voor draagvlak en verbinding met de Zeister samenleving binnen de Zeister samenleving vindt Woongoed Zeist belangrijk. Daarom richt zij een Maatschappelijke Adviesraad op die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over grote maatschappelijke thema’s en trends . Denk aan thema’s als migratie, vergrijzing, sociale cohesie, duurzaamheid, zorg, welzijn, veiligheid en armoede.

De afgelopen maanden hebben we leden geworven voor de Raad. De bedoeling was om heel verschillende Zeistenaren te vinden wat betreft kennis, achtergrond, leeftijd en buurt. En dat is goed gelukt! De negen aspirant leden staan in de startblokken om samen de Maatschappelijke Adviesraad op te richten. Na de oprichtingsvergadering, vullen we informatie verder aan.

Nu al inspirerend

De Maatschappelijke Adviesraad gaat de belangen van de samenleving behartigen aangaande de missie, visie en strategie van Woongoed Zeist. Het gaat niet om de huurderbelangen. De huurdersorganisatie van Woongoed Zeist behartigt de belangen van onze huurders. Tijdens de gesprekken met kandidaat-leden hoorden we al inspirerende dingen. Bijvoorbeeld over duurzaamheid.

De Raad komt een paar keer per jaar bij elkaar. De leden verbinden zich voor maximaal vier jaar aan de Raad met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging.