Bewonerscommissies

Meepraten

Wij willen graag dat u meedenkt over zaken als het dagelijks beheer van woningen en de woonomgeving. Ook telt uw mening bij het ontwikkelen van nieuwe plannen voor wijken en buurten. Als bewoner bent u als geen ander in staat om aan te geven hoe u de kwaliteit van uw woning en de leefbaarheid van uw woonomgeving ziet.

In een samenwerkingsovereenkomst tussen Woongoed Zeist en de huurdersorganisatie is vastgelegd op welke manier u inspraak heeft of ons kan adviseren in beleid en beheer.

Naast de huurdersorganisatie als overkoepelende huurdersvertegenwoordiging kennen we de volgende bewonerscommissies en contactpersonen:

 

Wilt u zelf ook actief zijn? Bel met onze consulenten sociaalbeheer via telefoonnummer (030) 693 66 00.