Op zoek naar een sociale huurwoning

Woningcorporaties in de regio Utrecht bieden hun sociale huurwoningen aan op WoningNet

U vindt het actuele aanbod sociale huurwoningen op www.woningnetregioutrecht.nl. Om te reageren op een sociale huurwoning moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij WoningNet. Om u in te schrijven of voor meer informatie, kijk op www.woningnetregioutrecht.nl.

Inkomen moet kloppen bij huur woning

Een sociale huurwoning mag u alleen worden toegewezen als uw inkomen past bij de huur (er geldt een maximaal inkomen). Op www.woningnetregioutrecht.nl/ vindt u de inkomenseisen waar u aan moet voldoen voordat u een woning kan huren. Die gelden voor alle nieuwe verhuringen, ook als u al langer staat ingeschreven als woningzoekende. Voorkom teleurstelling en controleer of uw inkomen dat bekend is bij WoningNet nog klopt!

Via www.mijn.overheid.nl kunt u informatie opvragen over uw inkomen.

Let er bij uw keuze voor een woning ook op dat u niet te duur gaat huren. Woningcorporatie Bo-Ex uit Utrecht heeft in samenwerking met het Nibud de Bo-Ex Huurwijzer gemaakt die u bij deze keuze kan helpen.

Tijdelijke huur

Soms biedt een tijdelijke huurwoning een oplossing. In de wijk Kerckebosch (aan de Prinses Margrietlaan) komen regelmatig appartementen beschikbaar voor tijdelijke bewoning. Ad Hoc verzorgt de verhuur van deze woningen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ad Hoc. Wilt u zich direct inschrijven als geinteresseerde, klik dan hier.