Home / Ik huur / Huis en huurcontract / Medehuurderschap

Medehuurderschap

Woon je samen? Wanneer je samen met jouw partner op de huurovereenkomst staat, is er sprake van medehuurderschap. Partners die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, hebben dezelfde rechten en plichten.

Bij overlijden behoudt de achterblijvende medehuurder het recht op de woning. Samenwonenden zonder registratie moeten aantonen dat zij een gezamenlijke huishouding voeren. Dat kan door het overleggen van een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat jouw partner al minimaal twee jaar op het adres ingeschreven staat.

Wanneer is er sprake van inwoning?

In andere gevallen is sprake van inwoning. Een inwonende medebewoner kan geen aanspraak maken op de woning en moet uit de woning vertrekken, voordat je de woning verlaat. Je moet de woning bij huuropzegging immers leeg achterlaten. Dit geldt ook voor inwonende familieleden, tenzij er sprake is van een zorgrelatie tussen jou en het inwonende familielid.

Opzegging medehuurderschap

Als de huurovereenkomst op naam van twee huurders staat en één van beiden vertrekt, moet de vertrekkende huurder afstand doen van de woning. Hier kun je een afstandsverklaring downloaden, invullen en aan ons opsturen.

Afstandsverklaring

Aanvraag inwoning

Wij krijgen regelmatig een verzoek of iemand in de woning mag intrekken. Iemand komt dan in de woning wonen zonder dat hij/zij medehuurder wordt. Meld het ons als er iemand bij je komt inwonen. Daarnaast moet de inwoner zich bij de gemeente laten inschrijven op het adres.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over medehuurderschap? Stuur dan een e-mail naar verhuurzaken@woongoedzeist.nl. Of bel (030) 693 66 02.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar boven