Home / Ik huur / Buren en omgeving / Maatschappelijke Adviesraad

Maatschappelijke Adviesraad

Zorgen voor draagvlak en verbinding met de Zeister samenleving vindt Woongoed Zeist belangrijk. Daarom hebben wij een Maatschappelijke Adviesraad die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over grote maatschappelijke thema’s en trends. Denk aan thema’s als migratie, vergrijzing, sociale cohesie, duurzaamheid, zorg, welzijn, veiligheid en armoede.

Achtergrond

De Maatschappelijke Adviesraad bestaat uit een divers gezelschap Zeistenaren wat betreft kennis, achtergrond, leeftijd en buurt. De Maatschappelijke Adviesraad bestaat sinds 2017 en heeft negen leden. Dit zijn: Eddy Buring, Edith Hageman, Esmee Ruland, Maarten Aardoom, Philippe Sprenger, Thijs Kurstjens, Frits Koster, Hans de Bree en Wil Verbiezen.

De Maatschappelijke Adviesraad behartigt de maatschappelijke belangen van de samenleving aangaande de missie, visie en strategie van Woongoed Zeist. Daarbij gaat het niet om de huurdersbelangen. De huurdersorganisatie van Woongoed Zeist – HuurdersPlatform Seyst – behartigt de belangen van onze huurders. Adviezen van de Maatschappelijke Adviesraad worden ter informatie aan het Huurdersplatform aangeboden.

De Maatschappelijke Adviesraad komt vijf keer per jaar bij elkaar. De leden verbinden zich voor maximaal vier jaar aan de Maatschappelijke adviesraad, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging.

Inspirerende adviezen

De Maatschappelijke Adviesraad levert Woongoed Zeist vaak nieuwe, buiten ons gezichtsveld liggende, inzichten in die we kunnen toepassen om onze maatschappelijke taken beter te kunnen vervullen. De adviezen worden in veel gevallen geheel of gedeeltelijk overgenomen.

Zo heeft de Maatschappelijke Adviesraad ons geadviseerd een integraal duurzaamheidsbeleid op te stellen en maatschappelijk partners te vertellen wat we wel en niet doet op dit vlak. We hebben vervolgens beleid opgesteld en de financiële mogelijkheden voor duurzame investeringen in de woningen verkend. Een ander advies in het kader van duurzaamheid is het afwegingskader voor keuzes omtrent mogelijke warmtebronnen (om woningen te voorzien van duurzame warmte) voorzien van verschillende invalshoeken. Ook dit advies volgden we op.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar boven