Huurverhoging 2017 – tweede ronde

Elk jaar mogen corporaties de huur verhogen. Dit jaar verhoogt Woongoed Zeist de huur van veel woningen niet; wie een sociale huurwoning huurt en een jaarinkomen heeft beneden de 40.349 euro krijgt 0% huurverhoging.

De meeste huurders van Woongoed Zeist ontvingen voor 1 mei de ‘aanzegging huurverhoging’; dat is een brief met daarin de nieuwe huur vanaf 1 juli 2017. Maar door een administratieve fout, kon voor een aantal straten/complexen de inkomensafhankelijke huurverhoging nog niet worden bepaald. Dat is nu opgelost en deze mensen hebben nu alsnog een brief ontvangen met hun nieuwe huur. Die gaat dan in per 1 november 2017.

Hieronder vindt u een overzicht van de huurverhoging dit jaar:

Sociale huurwoningen (meestal met een huur tot 710,68 euro)
Inkomen <  40.349 euro: huurverhoging 0%
Inkomen >  40.349 euro: huurverhoging 4%
Aow gerechtigde(n) en gezinnen met 4 personen of meer: 0% huurverhoging

Als de huur na huurverhoging boven de maximaal toegestane huur komt (die wordt bepaald door het aantal woningwaarderingspunten dat de woning heeft) of hoger wordt dan in ons huurbeleid is vastgesteld, dan ‘toppen’ we de huur af. Het kan dus zijn dat de huur dan met een lager percentage wordt verhoogd.

Huurverhoging sociale huurwoningen is inkomensafhankelijk
Voor de huurverhoging van sociale huurwoningen geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging: wie in 2015 een jaarinkomen had van meer dan 40.349 euro, krijgt 4% huurverhoging. En voor de huishoudgrootte wordt gekeken hoe de situatie nu is.  Om te bepalen in welke inkomenscategorie huurders vallen, heeft Woongoed Zeist informatie opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft ons niet het exacte inkomen door, maar geeft alleen aan of een huishouden meer of minder inkomen had dan 40.349 euro.

Vragen over de huurverhoging
Heeft u een vraag over de huurverhoging? Neem dan gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar huurverhoging@woongoedzeist.nl, bel naar (030) 693 66 00 of kom langs op ons kantoor.

Bezwaar maken
Is uw inkomen gewijzigd, uw huishouden (het aantal personen) veranderd of bent u 65 geworden? Dan kunt u – binnen twee maanden na de ontvangst van de huurverhogingsbrief – bezwaar maken. U vindt een bezwaar formulier op de pagina van de huurcommissie: bezwaar formulier huurverhoging.

U kunt uw bezwaar aan ons e-mailen naar huurverhoging@woongoedzeist.nl of opsturen naar Woongoed Zeist, Postbus 135, 3700 AC Zeist.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op:
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging