Huurverhoging

Elk jaar mogen corporaties de huur verhogen. Dit jaar is de huurverhoging – net als voorgaande jaren – inkomensafhankelijk.
Huurders van Woongoed Zeist ontvangen in april de ‘aanzegging huurverhoging’; dat is een brief met daarin de nieuwe huur vanaf 1 juli 2018. Hieronder vindt u een overzicht van de huurverhoging dit jaar:

Sociale huurwoningen (meestal met een huur tot 710,68 euro)
Inkomens ≤ € 41.056: huurverhoging 1,4 %, aftoppen op streefhuur
Inkomens > € 41.056: huurverhoging 3,7 %, aftoppen op maximaal toegestane huur;

met uitzondering van Aow gerechtigde(n), chronisch zieken en grote gezinnen (4 personen of meer): die ontvangen een huurverhoging van 1,4%.

Als de huur na huurverhoging boven de maximaal toegestane huur komt (die wordt bepaald door het aantal woningwaarderingspunten dat de woning heeft), dan ‘toppen’ we de huur af. Het kan dus zijn dat de huur dan met een lager percentage wordt verhoogd.

Huurverhoging sociale huurwoningen is inkomensafhankelijk
Voor de huurverhoging van sociale huurwoningen geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging: wie in 2016 een jaarinkomen had van meer dan € 41.056 euro, krijgt 3,7 % huurverhoging. En voor de huishoudgrootte wordt gekeken hoe de situatie nu is.  Om te bepalen in welke inkomenscategorie huurders vallen, heeft Woongoed Zeist informatie opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft ons niet het exacte inkomen door, maar geeft alleen aan of een huishouden meer of minder inkomen had dan 41.056 euro. Als wij uw inkomenscategorie hebben opgevraagd dan ontvangt u een brief van de Belastingdienst.

Huurverhoging vrije sector woningen en andere eenheden (bijvoorbeeld een garage)
De huurverhoging van vrije sector woningen is: 3,7% tenzij de markthuur is bereikt. De huur van garages en  bergingen wordt  niet verhoogd (als u een garage of berging huurt, ontvangt u dus geen brief).

Vragen over de huurverhoging
Heeft u een vraag over de huurverhoging? Neem dan gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar huurverhoging@woongoedzeist.nl, bel naar (030) 693 66 00 of kom langs op ons kantoor.

Bezwaar maken
Is uw inkomen gewijzigd, uw huishouden (het aantal personen) veranderd of heeft u voor 1 juli de AOW gerechtigde leeftijd bereikt?’. Dan kunt u – binnen twee maanden na de ontvangst van de huurverhogingsbrief – bezwaar maken. U kunt daarvoor het bezwaarformulier van de huurcommissie gebruiken: Bezwaar formulier.

U kunt uw bezwaar aan ons e-mailen naar huurverhoging@woongoedzeist.nl of opsturen naar Woongoed Zeist, Postbus 135, 3700 AC Zeist.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op:
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging