Huurverhoging

Elk jaar mogen corporaties de huur verhogen. Voorgaande jaren was de huurverhoging inkomensafhankelijk. Dit jaar niet. Dit jaar volgt Woongoed Zeist de inflatie van 1,6%.
Huurders van Woongoed Zeist ontvangen in april de ‘aanzegging huurverhoging’; dat is een brief met daarin de nieuwe huur vanaf 1 juli 2019.

De overheid bepaalt het maximale percentage huurverhoging. Voor 2019 is dat 4,1 tot 5,6% (afhankelijk van inkomen). Woongoed Zeist zit daar met 1,6% ruim onder. Zo houden we onze woningen betaalbaar en bereikbaar voor een grote groep mensen. De huurverhoging is afgestemd met HuurdersPlatform Seyst.

Voor de meeste woningen dezelfde huurverhoging
Voor onze woningen (vrije sector en sociaal) geldt dit jaar dezelfde huurverhoging; namelijk 1,6%. Hierbij wordt niet gekeken naar het inkomen en de inkomens zijn dit jaar dus ook niet opgevraagd bij de Belastingdienst.

Mogelijk dat de huur na verhoging boven de huurtoeslaggrens komt
We toppen de huurprijzen niet af op de huurtoeslaggrens (€ 720,42), dus het kan zijn dat uw nieuwe huurprijs na de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens uitkomt. Mocht u nu recht op huurtoeslag hebben, dan houdt u dat. Zie ook de informatie op de site van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huur-en-servicekosten/huurtoeslag-en-verworven-recht

Uitzonderingen op de huurverhoging van 1,6%
Als de huur na huurverhoging boven de maximaal toegestane huur komt (die wordt bepaald door het aantal woningwaarderingspunten dat de woning heeft), dan ‘toppen’ we de huur af. Het kan dus zijn dat de huur dan met een lager percentage wordt verhoogd. Dat geldt ook voor woningen waarbij onze (maximale) streefhuur is bereikt.

Woningen die in de nabije toekomst worden gesloopt, ontvangen geen huurverhoging. De bewoners ontvangen wel een brief.

Huurverhoging andere eenheden (bijvoorbeeld garages en parkeerplaatsen)
De huur van garages, bergingen en parkeerplaatsen wordt niet verhoogd. Hierover ontvangt u geen brief. Als de servicekosten worden aangepast, dan ontvangt u hierover wel een brief.

Vragen over de huurverhoging
Heeft u een vraag over de huurverhoging? Neem dan gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar huurverhoging@woongoedzeist.nl, bel naar (030) 693 66 00 of kom langs op ons kantoor.

Dit jaar digitaal en per post, volgend jaar alleen digitaal
Uw huurverhogingsbrief vindt u op uw persoonlijke pagina via mijnwoongoedzeist.nl. Dit jaar ontvangt u de huurverhogingsbrief ook nog per post. Volgend jaar vindt u deze alleen op uw persoonlijke pagina.

Meer lezen en contact
Omdat we dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging hebben, heeft bezwaar maken in de meeste gevallen geen zin. Meer informatie over de huurverhoging of de redenen om bezwaar te maken vindt u op:

https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging

Vragen over de huurverhoging kunt u aan ons stellen via: huurverhoging@woongoedzeist.nl of via (030) 693 66 00.