Wijkgericht werken

Wanneer de leefbaarheid in het geding is, spelen vaak meer zaken een rol, zoals de kwaliteit van de woning, de woonomgeving, sociale samenhang, veiligheid, e.d. Om de leefbaarheid in de wijken te vergroten en te behouden, werken de burger, de gemeente, de woningcorporaties, de welzijnsinstellingen en de politie met elkaar samen. Samenwerken betekent: samen problemen inventariseren, het belang vaststellen en een passende bijdrage leveren aan de oplossingen.

Het Wijkgericht Werken is bedoeld voor alle bewoners van Zeist. De wijkteams zijn de directe aanspreekpunten van de burger. Zij beantwoorden de vragen die burgers kunnen stellen en houden rekening met hun behoeften en wensen. Bewoners kunnen in contact komen met het wijkteam door het wekelijkse spreekuur te bezoeken. Ook is het mogelijk om met het wijkteam te praten wanneer zij een wijkschouw houden in de wijk. De wijkteams werken al samen met bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties.

Via deze link vindt u de locatie en tijden van het spreekuur van uw wijkteam.

Meer informatie over het Wijkgericht Werken en hoe u contact op kunt nemen met een wijkteam vindt u op de website: Zeist Wijkgericht Werken