Wijkgericht werken

Wanneer de leefbaarheid in het geding is, spelen vaak meer zaken een rol, zoals de kwaliteit van de woning, de woonomgeving, sociale samenhang, veiligheid, e.d. Om de leefbaarheid in de wijken te vergroten en te behouden, werken de burger, de gemeente, de woningcorporaties, de welzijnsinstellingen en de politie met elkaar samen. Samenwerken betekent: samen problemen inventariseren, het belang vaststellen en een passende bijdrage leveren aan de oplossingen.

Het Wijkgericht Werken is bedoeld voor alle bewoners van Zeist. De wijkteams zijn de directe aanspreekpunten van de burger. Zij beantwoorden de vragen die burgers kunnen stellen en houden rekening met hun behoeften en wensen. Bewoners kunnen in contact komen met het wijkteam door het wekelijkse spreekuur te bezoeken. Ook is het mogelijk om met het wijkteam te praten wanneer zij een wijkschouw houden in de wijk. De wijkteams werken al samen met bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties.

Spreekuren wijkteams

Wijkinformatiepunt Kerckebosch
Locatie: kerk van het Apostolisch Genootschap, Graaf Lodewijklaan 15 in Zeist
Het Wijkinformatiepunt is geopend op afspraak.
Wilt u een afspraak maken? Dit kan via info@kerckeboschzeist.nl of (030) 69 40 229

Wijkteam Oost
Locatie: het Binnenbos, Hoog Kanje 186
Spreekuur op woensdag van 11.00 tot 12.00 uur
Telefoon: 14 030
E-mail: zeist@zeist.nl

Wijkteam Noord
Locatie: J. v. Oldenbarneveltlaan 103
Spreekuur op woensdag 10.00 tot 11.00 uur
Telefoon: (030) 695 11 52 of 14 030
E-mail: zeist@zeist.nl

Wijkteam Centrum
Locatie: Bergweg 1
Spreekuur op dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
Telefoon: 14 030
E-mail: zeist@zeist.nl

Wijkteam West
Locatie: wijkservicepunt De Koppeling, De Clomp 1904
Spreekuur op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
Telefoon: 14 030
E-mail: zeist@zeist.nl

Wijkteam Den Dolder e.o.
Locatie: wijksteunpunt Pelita, Dr. Ramearlaan 2 in Den Dolder
Spreekuur op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur
Telefoon: 14 030 (vragen naar wijkmanager Den Dolder)
E-mail: zeist@zeist.nl

Meer informatie over het Wijkgericht Werken en hoe u contact op kunt nemen met een wijkteam vindt u op de website van de gemeente Zeist: Zeist Wijkgericht Werken