Warmtekosten

De Warmtewet beschouwt Woongoed Zeist als beheerder en eigenaar van collectieve verwarming, dus zijn wij ook een warmteleverancier. Dit is van toepassing als u voor verwarming en eventueel warm water de kosten betaalt aan Woongoed Zeist.

Jaarlijkse afrekening

Uw heeft een eigen thermostaat in uw woning. Elk jaar wordt de stand van meter door ISTA op afstand gelezen. De afrekenperiode loopt per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Aan het eind van deze periode, nemen we de stand op. De jaarrekening volgt uiterlijk binnen zes maanden. Dus vóór 1 juli ontvangt u de jaarrekening over de afrekenperiode.

Gaat u verhuizen?

U betaalt alleen de kosten voor de periode dat u het huis huurde. Bij het vaststellen van de jaarrekening, houden we dus rekening met uw verhuisdatum. Houd u er wel rekening mee dat u de jaarrekening voor warmtekosten pas rond 1 juli ontvangt over de afrekenperiode. Dit hoeft niet gelijk te lopen met uw verhuisdatum.

Meest gestelde vragen

Wat zijn warmtekosten? 
Dat zijn stookkosten die nodig zijn om uw woning te verwarmen en die in veel gevallen ook zorgen voor warm water.

Waarom ontvang ik een jaarafrekening voor de warmtekosten?
U betaalt iedere maand een voorschot voor de warmtekosten via uw huur omdat uw woongebouw gebruik maakt van collectieve verwarming. Eén keer per jaar verrekenen we dit met de werkelijk gemaakte kosten.

Wanneer ontvang ik een jaarafrekening voor de warmtekosten?
Het afrekeningsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarafrekening volgt uiterlijk binnen zes maanden ná afloop van de afrekeningsperiode. Dus vóór 1 juli ontvangt u de jaarafrekening over de periode van 1 januari t/m 31 december van het vorige jaar.

Krijg ik te veel betaald geld/voorschot terug?
Als u te veel voorschot heeft betaald, dan krijgt u inderdaad geld terug. Heeft u te weinig voorschot betaald, dan moet u bijbetalen.

Ik krijg geld terug. Wanneer maakt Woongoed Zeist dit bedrag aan mij over?
We maken het bedrag binnen twee weken, nadat u de jaarafrekening heeft ontvangen, over op het bankrekeningnummer dat in uw brief staat.

Mijn IBAN-nummer in de brief is niet ingevuld of klopt niet. Wat moet ik doen?
U kunt ons het juiste IBAN-rekeningnummer doorgeven via het formulier rekeningnummer wijzigen. Vermeld daarbij ook uw naam en adres. Wij passen dan uw IBAN-nummer aan.

Mijn buren krijgen meer geld terug of hoeven minder bij te betalen dan ik. Hoe kan dat?
Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien betalen uw buren iedere maand een hoger bedrag aan voorschot. Of misschien stoken zij minder dan u. Ook de ligging van uw woning in het woongebouw kan van invloed zijn.

Ik moet bijbetalen maar kan het bedrag niet in één keer terugbetalen?
Neemt u dan contact met ons op. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik het voorschotbedrag dat ik iedere maand betaal, wijzigen?
Ja, vaak is dat mogelijk. Als uw voorschot ieder jaar veel afwijkt van de werkelijke kosten, dan kijken we wat we voor u kunnen doen. Bel of mail in dat geval naar onze klantenservice.

Ik heb vragen over de jaarafrekening warmtekosten. Wat kan ik doen?
Op de website van ISTA leest u hoe uw verwarmingsrekening tot stand komt. ISTA is het bedrijf dat het warmteverbruik meet en de kosten verdeelt. Heeft u na het lezen van de website nog vragen over de meterstanden en/of de afrekening? Neem dan contact op met de afdeling klantenservice van ISTA.

Is het betalen van warmtekosten verplicht?
Ja, deze kosten maken deel uit van uw huurcontract. 

Wat gebeurt er als ik verhuis?
U betaalt alleen de kosten die zijn gemaakt in de periode dat u het huis huurde. Bij het vaststellen van de warmtekosten, houden we rekening met de datum van uw verhuizing. U ontvangt de jaarafrekening op hetzelfde moment als alle andere bewoners.