Servicekosten

Jaarlijkse afrekening servicekosten

Servicekosten zijn de kosten die Woongoed Zeist bovenop de kale huurprijs berekent voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, elektra in de algemene ruimten en een complexbeheerder. U betaalt hiervoor maandelijks een voorschot bij de huur. Woongoed Zeist stuurt u jaarlijks een overzicht van deze kosten waaruit blijkt of u teveel of te weinig heeft betaald. Wij sturen u uiterlijk op 30 juni een jaarafrekening (eindafrekening) van de servicekosten die gemaakt zijn in het afgelopen kalenderjaar.

Gaat u verhuizen?

U betaalt alleen de kosten voor de periode dat u uw woning huurde. Bij het vaststellen van de jaarrekening houden we dus rekening met uw verhuisdatum. Houd u er wel rekening mee dat u de afrekening van de servicekosten pas rond 1 juli ontvangt over de afrekenperiode. Dit hoeft niet gelijk te lopen met uw verhuisdatum.

Klik hier voor de meest gestelde vragen over servicekosten.