Servicekosten

Jaarlijkse afrekening servicekosten


Servicekosten zijn de kosten die Woongoed Zeist bovenop de kale huurprijs berekent voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, electra in algemene ruimten en een complexbeheerder. U betaalt hiervoor maandelijks een voorschot bij de huur. Woongoed Zeist stuurt u jaarlijks een overzicht van deze kosten waaruit blijkt of u teveel of te weinig heeft betaald. Wij sturen u uiterlijk op 30 juni een jaarafrekening (eindafrekening) van de servicekosten die gemaakt zijn in het afgelopen kalenderjaar.

Gaat u verhuizen?

U betaalt alleen de kosten voor de periode dat u het huis huurde. Bij het vaststellen van de jaarrekening, houden we dus rekening met uw verhuisdatum. Houd u er wel rekening mee dat u de afrekening van de servicekosten pas rond 1 juli ontvangt over de afrekenperiode. Dit hoeft niet gelijk te lopen met uw verhuisdatum.

Meest gestelde vragen

Wat zijn servicekosten? 
Servicekosten zijn de kosten van de woning die Woongoed Zeist bovenop de kale huurprijs berekent voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, electra in algemen ruimten en een complexbeheerder.

Waarom ontvang ik een jaarafrekening voor de servicekosten?
U betaalt iedere maand een voorschot voor de servicekosten via uw huur. Eén keer per jaar verrekenen we dit met de werkelijk gemaakte kosten.

Wanneer ontvang ik een jaarafrekening voor de servicekosten?
Het afrekeningsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarafrekening volgt uiterlijk binnen zes maanden ná afloop van de afrekeningsperiode. Dus vóór 1 juli ontvangt u de jaarafrekening over de periode van 1 januari t/m 31 december 2019.

Krijg ik te veel betaald geld/voorschot terug?
Als u te veel voorschot heeft betaald, dan krijgt u inderdaad geld terug. Heeft u te weinig voorschot betaald, dan moet u bijbetalen.

Ik krijg geld terug. Wanneer maakt Woongoed Zeist dit bedrag aan mij over?
We maken het bedrag binnen twee weken, nadat u de jaarafrekening heeft ontvangen, over op het bankrekeningnummer dat in uw brief staat.

Mijn IBAN-nummer in de brief is niet ingevuld of klopt niet. Wat moet ik doen?
U kunt ons het juiste IBAN-rekeningnummer doorgeven via het formulier rekeningnummer wijzigen. Vermeld daarbij ook uw naam en adres. Wij passen dan uw IBAN-nummer aan.

Ik moet bijbetalen maar kan het bedrag niet in één keer terugbetalen?
Neemt u dan contact met ons op. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Ik heb vragen over de jaarafrekening servicekosten. Wat kan ik doen?
Neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier of bel ons.

Is het betalen van servicekosten verplicht?
Ja, deze kosten maken deel uit van uw huurcontract. 

Wat gebeurt er als ik verhuis?
U betaalt alleen de kosten die zijn gemaakt in de periode dat u het huis huurde. Bij het vaststellen van de servicekosten, houden we rekening met de datum van uw verhuizing. U ontvangt de jaarafrekening op hetzelfde moment als alle andere bewoners.