Schade aan woning of inboedel

Bent u goed verzekerd?

Schade in of rondom uw woning is erg vervelend. En het oplossen van de schade kost ook nog eens tijd en geld. Daarom is het heel belangrijk dat u goed verzekerd bent. Soms bent u als huurder namelijk zelf verantwoordelijk voor het herstel van de schade. Bijvoorbeeld bij schade aan uw eigen spullen (inboedel), zoals vloerbedekking, meubels of de inrichting. Maar ook bij schade aan behang-, verf- of witwerk. Of bij schade aan verbeteringen die u zelf in de woning heeft aangebracht. Zorg dus altijd voor een goede inboedelverzekering!

Schade aan woning/opstal hoeft u niet te verzekeren. Onder opstal valt bijvoorbeeld stucwerk, regenpijp, dak en kozijnen. Neem contact met ons op als u schade heeft aan de opstal van uw woning. Als uw inboedel beschadigd raakt door bijvoorbeeld lekkage, wordt de schade gedekt door uw eigen inboedelverzekering.

Heeft u schade aan uw inboedel? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Sluit een verzekering af

Via onderstaande site kunt u kijken welke verzekering het best bij u past en het voordeligst is. Zorg wel voor een voldoende hoge dekking van uw inboedel.

https://www.independer.nl

Aangifte bij politie

Is de schade aan de woning veroorzaakt door inbraak, diefstal, brandstichting, vandalisme of een aanrijding? Doe dan binnen 48 uur aangifte bij de politie. Stuur ons het proces-verbaal. Dan nemen wij de schade in behandeling.

Aansprakelijkheidsverzekering

Schade door brand kan door uw schuld zijn ontstaan. Net als andere schade aan de woning. U bent dan aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Het is daarom belangrijk dat u een goede aansprakelijkheidsverzekering heeft.Let hierbij ook op een dekking voor (brand)schade.

Hulp bij vergoeding schade

Het kan voorkomen dat inboedelverzekeraars of aansprakelijkheidsverzekeraars schade afwijzen.  In sommige gevallen kan Woongoed Zeist u dan helpen. Wilt u onze hulp? Stuur ons dan kopieën van de afwijzingsbrief van de verzekeraar.

Glasschade en verstopping

Heeft u glasschade of een verstopping in uw woning? 
Voor verstoppingen in riolering en leidingen belt u RRS:   088 0301313
Glasbreuk?  Bent u lid van het Glasfonds bel dan:               0800 0226 100