Medehuurderschap

Woont u samen? Wanneer u samen met uw partner op de huurovereenkomst staat, is er sprake van medehuurderschap. Partners die getrouwd zijn of geregistreerd samenwonen hebben dezelfde rechten en plichten.

Bij overlijden behoudt de achterblijvende medehuurder het recht op de woning. Samenwonenden zonder registratie moeten aantonen dat zij een gezamenlijke huishouding voeren. Dat kan door het overleggen van een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat uw partner al minimaal twee jaar op het adres ingeschreven staat.

Wanneer is er sprake van inwoning?

In andere gevallen is sprake van inwoning. Een inwonende medebewoner kan geen aanspraak maken op de woning en moet uit de woning vertrekken, voordat u de woning verlaat. U moet de woning bij huuropzegging immers leeg achterlaten. Dit geldt ook voor inwonende familieleden, tenzij er sprake is van een zorgrelatie tussen u en het inwonende familielid.

Aanvragen medehuurderschap

Formulier medehuurderschap

Opzegging medehuurderschap

Als de huurovereenkomst op naam van twee huurders staat en één van beiden vertrekt, moet de vertrekkende huurder afstand doen van de woning. Hier kunt u een afstandsverklaring downloaden, invullen en aan ons opsturen.

Afstandsverklaring

Aanvraag inwoning

Wij krijgen regelmatig een verzoek of iemand in de woning mag intrekken. Iemand komt dan in de woning wonen zonder dat hij/zij medehuurder wordt. Meld het ons als er iemand bij u komt inwonen. Daarnaast moet de inwoner zich bij de gemeente laten inschrijven op het adres.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over medehuurderschap? Stuurt u dan een e-mail naar verhuurzaken@woongoedzeist.nl. Of bel (030) 693 66 02.