Huurbetaling

Huren

U betaalt uw huur steeds vóór de eerste van de maand. Wij bieden drie mogelijkheden om de huur te betalen:

 • automatisch (u machtigt ons om de huur maandelijks van uw rekening af te schrijven)
 • door overschrijving (u draagt zelf zorg voor het op tijd overmaken van de huur via de bank, internet of een periodieke overschrijving van de bank op ons IBANrekeningnummer NL 31 RABO 0375 2004 44 of NL 65 RABO 0313 1812 33
 • via een pinbetaling (u komt persoonlijk langs op ons kantoor om de huur via een pinbetaling te regelen)
 • Automatische incasso is voor u en voor ons de makkelijkste wijze van huurbetaling. Klik hier om een Doorlopende machtiging automatische incasso te downloaden.

  Alle informatie rond het betalen van uw huur staat in de Info Huur betalen.

  Huurachterstand

  U heeft een huurachterstand wanneer wij de huur niet vóór de eerste van de maand ontvangen. In dat geval sturen wij u een betalingsherinnering. U heeft dan nog 5 dagen de tijd om het openstaande huurbedrag te betalen. U kunt uw huur komen pinnen bij ons op kantoor of makkelijk betalen via www.mijnwoongoedzeist.nl.

  Betalingsregeling

  Heeft u om welke reden dan ook een probleem met het betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de consulent verhuurzaken, info@woongoedzeist.nl of (030) 693 66 00. Deze helpt u graag met het zoeken naar een oplossing. Is het een incidenteel en tijdelijk probleem, dan kan er een betalingsregeling worden afgesproken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij een betalingsregeling lost u de achterstand in maandelijkse termijnen af, tot een maximum van 12 maanden. Vanzelfsprekend is uw privacy bij ons gegarandeerd. In veel gevallen kunt u snel en makkelijk zelf een betalingsregeling voorstellen. Ga daarvoor naar www.mijnwoongoedzeist.nl.

  Schuldhulpverlening

  Het bureau Schuldhulpverlening kan u mogelijk helpen als u, zonder hulp, zelf niet meer uit uw financiële problemen komt. Bij het bureau Schuldhulpverlening kunt u terecht voor bemiddeling bij schulden, schuldenregeling, schuldsanering, budgetteren en inkomensbeheer. Wanneer u een beroep wilt doen op één van bovenstaande vormen van hulpverlening dan kunt u zich hiervoor bij het bureau melden. Voor het indienen van een aanvraag is er dagelijks van 9.00 – 11.00 uur een telefonisch spreekuur op telefoonnummer (030)  69 29 505. Ook kunt u een email sturen naar schuldhulp@rsdkrh.nl.