Huurbetaling

Huren

U betaalt uw huur steeds vóór de eerste van de maand. Wij bieden drie mogelijkheden om de huur te betalen:

Automatische incasso is voor u en voor ons de makkelijkste wijze van huurbetaling. Klik hier om een Doorlopende machtiging automatische incasso  te downloaden. Alle huurders die niet met automatische incasso betalen, ontvangen een e-mail met een link (mail to pay). Met deze link betaalt u gemakkelijk en snel en veilig uw huur. Huurders van wie we geen e-mailadres hebben, ontvangen een brief  met deze link. Andere betalers en huurders met een betalingsregeling, krijgen deze mail niet. Zij krijgen een factuur op papier. Met het gebruik van ‘mail to pay’ breiden we onze digitale dienstverlening verder uit. Bovendien scheelt het een hoop papier en dat is beter voor het milieu.

Alle informatie rond het betalen van uw huur staat in de Info Huur betalen.

Wijzigen bankrekeningnummer

Voor het wijzigen van uw bankrekeningnummer vult u onderstaand formulier in. U kunt het direct verzenden.

Formulier bankrekeningnummer wijzigen

Huurachterstand

U heeft een huurachterstand wanneer wij de huur niet vóór de eerste van de maand ontvangen. In dat geval sturen wij u een betalingsherinnering. U heeft dan nog 5 dagen de tijd om het openstaande huurbedrag te betalen. U kunt uw huur komen pinnen bij ons op kantoor of makkelijk betalen via www.mijnwoongoedzeist.nl.

Betalingsregeling

Heeft u om welke reden dan ook een probleem met het betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de consulent verhuurzaken via info@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00. Onze consulent helpt u graag met het zoeken naar een oplossing. Is het een incidenteel en tijdelijk probleem, dan kan er een betalingsregeling worden afgesproken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij een betalingsregeling lost u de achterstand in maandelijkse termijnen af, tot een maximum van 12 maanden. Vanzelfsprekend is uw privacy bij ons gegarandeerd. In veel gevallen kunt u snel en makkelijk zelf een betalingsregeling voorstellen. Ga daarvoor naar www.mijnwoongoedzeist.nl.

Schuldhulpverlening

Het bureau Schuldhulpverlening kan u helpen als u, zonder hulp, zelf niet meer uit uw financiële problemen komt. Bij het bureau Schuldhulpverlening kunt u terecht voor bemiddeling bij schulden, schuldenregeling, schuldsanering, budgetteren en inkomensbeheer. Wanneer u een beroep wilt doen op één van bovenstaande vormen van hulpverlening, dan kunt u zich hiervoor bij het bureau melden. Voor het indienen van een aanvraag is er dagelijks van 9.00 – 11.00 uur een telefonisch spreekuur op telefoonnummer (030)  69 29 505. Ook kunt u een e-mail sturen naar schuldhulp@rsdkrh.nl.