Huurachterstand

Betalingsproblemen door Coronavirus?

Het Coronavirus treft sommigen ook financieel. Heeft u een probleem om de huur te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over financiële regelingen.

Huurachterstand

U heeft een huurachterstand wanneer wij de huur niet vóór de eerste van de maand ontvangen. In dat geval sturen wij u een betalingsherinnering. U heeft dan nog 5 dagen de tijd om het openstaande huurbedrag te betalen. U kunt uw huur komen pinnen bij ons op kantoor of makkelijk betalen met iDEAL via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist.

Betalingsregeling

Heeft u om welke reden dan ook een probleem met het betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de consulent verhuurzaken via het telefoonnummer (030) 693 66 02. Onze consulent helpt u graag met het zoeken naar een oplossing. Is het een incidenteel en tijdelijk probleem, dan kan er een betalingsregeling worden afgesproken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij een betalingsregeling lost u de achterstand in maandelijkse termijnen af, tot een maximum van 12 maanden. Vanzelfsprekend is uw privacy bij ons gegarandeerd. In veel gevallen kunt u snel en makkelijk zelf een betalingsregeling voorstellen. Ga daarvoor naar het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist.

Een laag inkomen? Regelingen, toeslagen en organisaties die u graag helpen

De Gemeente Zeist maakte het boekje: ‘Ik heb een laag inkomen’. Dit minimaboekje geeft informatie over regelingen en toeslagen waar volwassenen, jongeren en kinderen uit de gemeente Zeist een beroep op kunnen doen. Daarnaast bevat het boekje een overzicht van (vrijwilligers-)organisaties die inwoners met een kleine beurs op verschillende manieren gratis kunnen helpen en ondersteunen.

Sociaal Raadslieden

Hebt u een vraag over belastingen, werk, wonen, inkomen, uitkeringen of schulden? Sociaal Raadslieden Zeist helpt.

Wat kunnen ze voor u doen?

  • Informatie en advies
  • Een inkomens-check: we gaan na of u gebruik maakt van diverse regelingen en voorzieningen
  • Bemiddelen tussen u en instanties
  • Invullen van formulieren (geen belastingaangiften)
  • Opstellen van een bezwaarschrift
  • Verwijzen naar andere hulp- of dienstverleningsinstantie

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website sociaalraadsliedenzeist.nl

Schuldhulpverlening

Het bureau Schuldhulpverlening kan u helpen als u, zonder hulp, zelf niet meer uit uw financiële problemen komt. Bij het bureau Schuldhulpverlening kunt u terecht voor bemiddeling bij schulden, schuldenregeling, schuldsanering, budgetteren en inkomensbeheer. Wanneer u een beroep wilt doen op één van bovenstaande vormen van hulpverlening, dan kunt u zich hiervoor bij het bureau melden. Voor het indienen van een aanvraag is er dagelijks van 9.00 – 11.00 uur een telefonisch spreekuur via het telefoonnummer (030)  692 95 05. Ook kunt u een e-mail sturen naar schuldhulp@rsdkrh.nl.