Huur opzeggen

Verhuizen doet u niet iedere dag. Gelukkig maar, want u moet veel regelen voor het zover is. Het is vooral belangrijk om uw huurcontract op tijd op te zeggen.

Opzeggen huur

U kunt de huur elke (werk)dag van de maand opzeggen. De opzegtermijn is minimaal één maand. Een voorbeeld: als u de huur per 15 april wilt beëindigen, dan moet dit uiterlijk 15 maart bij ons bekend zijn. Valt de einddatum van het huurcontract in het weekend of op een feestdag? Dan wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Het opzeggen van de huur kan op de volgende manieren:

  • Via ons huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist kunt u de huur online opzeggen door het opzeggingsformulier in te vullen en te verzenden. U krijgt van ons, per e-mail, een bevestiging van uw huuropzegging. Ontvangt u geen bevestiging? Neem dan contact met ons op.
  • Wilt u de huur liever schriftelijk opzeggen? Dat kan. Vermeld in e-mail of de brief het adres van uw huidige huurwoning, uw nieuwe adres, uw telefoonnummer en de datum waarop u de huur wilt opzeggen. Stuur uw e-mail aan info@woongoedzeist.nl. Of geef uw brief af aan onze balie of stuur hem op naar: Woongoed Zeist, Postbus 135, 3700 AC Zeist.

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, krijgt u van ons een e-mail of brief met de exacte einddatum van de huur. Tot en met deze datum moet u huur betalen. Verder staat in het bericht ook wanneer de voor- en eindinspectie zijn ingepland.

U kunt zich altijd bedenken

U houdt altijd de mogelijkheid om vier weken voor de geplande opzegdatum uw opzegdatum met vijf werkdagen te wijzigen. Uiterlijk een maand van tevoren moeten we de precieze datum weten.

Vijf verhuisdozen per week cadeau

Eerder opzeggen mag. Dat hebben we zelfs liever. Het geeft ons meer tijd om een nieuwe huurder te vinden. En het vergroot uw kans om spullen als gordijnen, zonnewering of laminaat over te doen aan de volgende bewoner.

Elke week dat u eerder opzegt dan de voorgeschreven maand, ontvangt u een tegoedbon voor vijf verhuisdozen. Deze levert u in bij de Gamma in Zeist. Twee maanden van tevoren opzeggen betekent dus 20 verhuisdozen gratis!

Huur opzeggen na overlijden

Wanneer een huurder is overleden en er is geen medehuurder, dan zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de betaling van de huur, de opzegging en het opleveren van de woning.

De procedure voor het opzeggen van de huur en het opleveren van de woning is hetzelfde als bij een gewone huuropzegging. Bij een opzegging na overlijden, verzoeken wij u vriendelijk een kopie van de overlijdensakte mee te sturen.

Kijk voor meer informatie op Huuropzegging bij overlijden.

Voorinspectie

Binnen zeven dagen na de huuropzegging komt er een opzichter bij u langs om de woning met u te bekijken. Tijdens deze voorinspectie loopt u samen met onze opzichter de woning door. Hij legt in een rapport vast welke herstelwerkzaamheden u eventueel moet uitvoeren om uw woning in goede staat aan ons op te leveren op de laatste huurdag. In het rapport staat een opgave van de geschatte kosten. Dit zijn kosten die we bij u in rekening brengen als u de herstelwerkzaamheden niet (goed genoeg) heeft uitgevoerd bij de oplevering van de woning. U ondertekent samen met de opzichter het rapport en u ontvangt hiervan een kopie.

Eindinspectie

Op de laatste huurdag is de eindinspectie. Dit noemen wij de oplevering. In de huurovereenkomst is vastgelegd dat u bij het verlaten van uw huurwoning, de woning (en bijbehorende tuin en berging) in goede staat, leeg en bezemschoon, oplevert. in de checklist huuropzegging staat wat u moet doen.

Tijdens de eindinspectie loopt de opzichter nogmaals samen met u de woning door. U dient ervoor te zorgen dat de opzichter alle ruimtes kan inspecteren. Kruipruimte, vlieringen, etc zijn toegankelijk. Hij controleert of u de herstelwerkzaamheden uit het rapport van de voorinspectie, heeft uitgevoerd. Niet uitgevoerd werk of niet goed uitgevoerd werk is, zoals gezegd, helaas voor uw rekening.

Tijdens de eindinspectie levert u de sleutels in bij de opzichter. U mag de sleutels nooit in de brievenbus van ons kantoor doen of aan de nieuwe huurder geven.

Overname

Laat het ons meteen weten wanneer u gaat verhuizen. Wij zoeken dan zo snel mogelijk een nieuwe huurder. Dat heeft voor u voordelen. U kunt met de nieuwe huurder afspraken maken over de overname van bijvoorbeeld gordijnrails, gordijnen of vloerbedekking. Als de nieuwe huurder bij ons bekend is, dan zorgen wij dat deze contact met u opneemt voor een bezichtiging van de woning. U kunt dan ook gelijk afspraken maken over een eventuele overname.

De nieuwe huurder is niet verplicht om de spullen van u over te nemen. Soms komt het voor dat de nieuwe huurder nog niet bekend is. De opzichter bepaalt of u bepaalde zaken mag achterlaten totdat er een nieuwe huurder is. Zodra deze bekend is, nemen we contact met u op om afspraken te maken. Als de nieuwe huurder uw spullen niet wil overnemen, krijgt u één tot drie werkdagen de tijd om de woning leeg te halen.

Zelf aangebrachte veranderingen

Wanneer u in uw woning veranderingen heeft aangebracht met toestemming van Woongoed Zeist, vallen deze onder het zogenoemde ZAV-beleid. U kunt deze bij uw verhuizing achterlaten, tenzij met u, bij de aanvraag, andere afspraken zijn gemaakt. De opzichter controleert of de aangebrachte veranderingen voldoen aan de eisen die bij de aanvraag zijn gesteld. In sommige gevallen krijgt u een vergoeding voor de veranderingen. U mag er ook voor kiezen om de ZAV, in overleg met ons, te verwijderen. De eventuele gevolgscha-de en het herstellen in goede staat is voor uw rekening.

Asbest

In woningen met een bouwjaar van voor 1994 is mogelijk asbest aanwezig. Bijvoorbeeld in zeil of vloerbedekking. Asbest is niet schadelijk zolang u dit niet zelf verwijdert of beschadigt. Houd hier rekening mee bij uw herstelwerkzaamheden.

Als u twijfelt of er in of bij uw woning asbesthoudend materiaal aanwezig is, neem dan meteen contact op met Woongoed Zeist. Wij laten door een asbestdeskundige onderzoeken of het inderdaad om asbest gaat. Wij betalen dit onderzoek. Wij nemen ook de kosten op ons voor het veilig verwijderen. Dit geldt ook voor schuurtjes. Wij zorgen voor professionele verwijdering van het asbest.

Indien u een besmetting veroorzaakt door asbesthoudend materiaal (zelf) te verwijderen, dan zijn de saneringskosten helaas voor uw rekening.

Klik hier voor meer informatie over asbest.

Onderhoudsabonnement

Bij huuropzegging stopt het onderhoudsabonnement automatisch. Verhuist u naar een andere woning van Woongoed Zeist, dan kunt u opnieuw een onderhoudsabonnement aanvragen.

Tips

  • Geef tijdig uw verhuizing door aan de gemeente, energie- en waterleverancier en andere organisaties.
  • Tijdens de eindinspectie worden de meterstanden in het rapport genoteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze meterstanden aan uw energie- en waterleverancier.
  • Ontvangt u huurtoeslag? Dan is het belangrijk dat u de wijzigingen in uw woonsituatie doorgeeft aan de belastingdienst.