Geschillenadviescommissie

Een goede woning bieden in een prettige buurt. Dat is waarvoor Woongoed Zeist zich inzet. Ook voor een goede relatie met u als huurder. Samen werken aan ongestoord woongenot. Daar draait het om.

Toch kan het voorkomen dat de relatie tussen u en de corporatie minder goed is. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat zij u niet goed heeft behandeld, of dat zij uw klacht niet serieus neemt. Als het niet lukt om uw klacht samen met de corporatie op te lossen, dan kunt u terecht bij de geschillenadviescommissie.

De geschillenadviescommissie

De geschillenadviescommissie geeft advies bij klachten van huurders van Woongoed Zeist en de R.K. Woningbouwvereniging Zeist. De manier waarop deze commissie werkt, is beschreven in de folder Geschillenadviescommissie. U kunt deze afhalen bij een van de vestigingen van de deelnemende woningcorporaties of hier downloaden.

Commissieleden

De geschillenadviescommissie bestaat uit drie personen; een onafhankelijke voorzitter en twee leden. Eén lid is voorgedragen door de gezamenlijke huurdersorganisaties. Dat zijn HuurdersPlatform Seyst en Huurdersbelangenvereniging Prisma van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist. Het andere lid is benoemd door de deelnemende woningcorporaties. De voorzitter is voorgedragen door de leden. De commissie krijgt ondersteuning van een secretaris. De commissieleden zijn onafhankelijk en werken niet bij de deelnemende corporaties.

Secretariaat

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de geschillenadviescommissie.
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00-16.30 uur, via telefoonnummer (030) 693 66 00.

Downloads

Folder Geschillenadviescommissie

Reglement Geschillenadviescommisssie