Burenoverlast

Iedereen die buren naast, boven of onder zich heeft, hoort weleens geluiden. Als
dat gewone leefgeluiden zijn, is dat helemaal niet erg. Ook als de muziek een keer
wat harder staat vanwege een feestje. Als u regelmatig last heeft van het geluid of
vervuiling of zelfs vernieling, kan dit uw woonplezier verstoren. Overlast van buren kan voor vervelende situaties zorgen. Daarom is het belangrijk om samen snel tot een oplossing te komen.

Wat is overlast?

Niet alleen geluid kan overlast veroorzaken. Ook huisdieren, stank, vervuiling of drugs- en/of alcoholgebruik. Wanneer één of meer omwonenden bij herhaling last hebben van een bewoner of bewoners, wordt het woonplezier belemmerd. Er is dan sprake van overlast.

Ernstige overlast

Is er in uw omgeving sprake van ernstige overlast zoals een hennepplantage, overtredingen en stafbare feiten? Meld dit dan meteen bij Woongoed Zeist via (030) 693 66 00 en de politie via (0900) 8844. Dit kan bij de politie ook anoniem via ’meld misdaad anoniem’ (0800) 7000. Bij geweld of bedreiging belt u direct 112.

Wat kunt u doen bij overlast?

Hieronder leest u in zes stappen wat u kunt doen bij overlast. Bij elke stap staat welke actie u onderneemt, welke partijen erbij betrokken zijn en waar u hulp vindt om tot
een oplossing te komen.

Stap 1: Ga praten

Als er sprake is van overlast onderneemt u eerst zelf actie. Praat eerst zelf met degene waarvan u overlast ondervindt. Vaak zijn er in een vriendelijk gesprek eenvoudige afspraken te maken. Mensen weten soms niet dat zij overlast veroorzaken. Bespreek het probleem om samen tot een oplossing te komen.

Tips voor een goed gesprek met uw buren:

 • Vraag altijd of het gesprek uitkomt. Maak anders een afspraak;
 • Wacht niet te lang met het gesprek. Irritaties kunnen snel groter worden als u er niet over praat;
 • Ga niet praten als u boos bent. Als u rustig bent, kunt u veel beter een gesprek voeren;
 • Leg uit waarom u overlast ondervindt en wat de gevolgen voor u zijn;
 • Klaag niet alleen, maar probeer samen tot een oplossing te komen;
 • Vraag of de buren ook overlast hebben van u;
 • Probeer duidelijke afspraken te maken en schrijf ze op voor later;
 • Oplossingen ontstaan vaak als beide partijen water bij de wijn doen.

Het grootste deel van de overlastproblemen wordt opgelost door er samen over te praten. Sommige overlastsituaties zijn niet makkelijk op te lossen. Het vinden van een
oplossing neemt dan meer tijd in beslag.

Tip: Ziet u op tegen een gesprek dan kan een brief schrijven een uitkomst zijn. Schrijf deze met een vriendelijke toon en niet beschuldigend. Vraag of hij/zij contact met u wil opnemen.

Stap 2: Buurtbemiddeling

Wanneer u er onderling niet uitkomt, kan MeanderOmnium helpen. MeanderOmnium helpt bewoners bij het oplossen van burenruzies. Getrainde vrijwilligers (de buurtbemiddelaars) luisteren naar beide partijen en begeleiden u om samen het conflict op te lossen. Klik hier voor meer informatie over Buurtbemiddeling.

Stap 3: Overlastmelding

Helpt een gesprek of een brief niet om de overlast op te lossen? Of worden gemaakte afspraken niet nagekomen? Meld de overlast dan schriftelijk bij Woongoed Zeist. Dat kunt u doen via onderstaand formulier. Op deze manier kunnen wij uw klacht registreren en vastleggen in een dossier. In een later stadium kan dit belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij het maken van verdere afspraken en in het uiterste geval, bij het voeren van een eventuele procedure tegen de overlastveroorzaker.

Stap 4: Wat gebeurt er met uw melding?

Woongoed Zeist neemt uw melding serieus. De wijkconsulent beoordeelt of we uw klacht in behandeling nemen. Wij kijken daarbij naar de omvang en het soort overlast. Wij doen dat vertrouwelijk en in overleg met u. Wij schakelen MeanderOmnium vaak in bij overlastmeldingen. Soms werken we samen met de politie of maatschappelijk werk. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Stap 5: De overlast gaat door

Blijft de overlast hierna nog doorgaan? Blijf uw klachten schriftelijk bij ons melden en houdt een logboek bij. Zonder uw schriftelijke meldingen kunnen wij geen dossier opbouwen. Het kan ook zijn dat we stoppen met de bemiddeling. Dat hangt af van de ernst van de klacht. En de mogelijkheid om het probleem op te lossen.

Stap 6: Naar de rechter

Wanneer het niet lukt om door bemiddelen tot een oplossing te komen, starten wij in het uiterste geval een gerechtelijke procedure. Meestal duren procedures lang en is de uitspraak niet te voorspellen. In de tussentijd zal de sfeer eerder slechter dan beter worden. In Nederland kan niemand zomaar uit zijn huis worden gezet. De klachten moeten niet alleen ernstig zijn, maar ook te bewijzen. Vandaar het belang van uw schriftelijke meldingen en ander bewijsmateriaal, bijvoorbeeld foto’s. Alleen de rechter kan een huurovereenkomst ontbinden en een vonnis voor ontruiming uitspreken.

Hoe voorkomt u zelf overlast?

 • Maak kennis met uw (nieuwe) buren;
 • Gebruik trappenhuizen, liften, galerijen en andere gemeenschappelijke ruimten niet als opslag- of werkplaats;
 • Breng uw huisvuil meteen naar de vuilcontainer en zet het niet eerst voor de deur of op uw galerij;
 • Vertel uw buren van tevoren dat u een feestje geeft;
 • Draai geen harde muziek ’s ochtends vroeg en ’s avonds na 22.00 uur;
 • Niet klussen ’s ochtends vroeg en ’s avonds na 22.00 uur.

Overlast melden

 • Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk waaruit de overlast bestaat en wanneer u die ervaart
 • Vul hieronder de gegevens in van buren die deze overlast ook ervaren
 • Vul hieronder de gegevens in van buren die deze overlast ook ervaren
 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Geef hieronder een korte beschrijving van het resultaat van uw contact met de veroorzaker