Burenoverlast

Omwonenden kunnen soms overlast veroorzaken. Variërend van geluidsoverlast tot vervuiling en vernieling. Vaak zijn buren zich helemaal niet bewust van het feit dat anderen zich ergeren aan wat zij doen. Ook ergert niet iedereen zich aan dezelfde dingen.

Ervaart u overlast van één van uw buren, wacht dan niet te lang en ga eens met hen praten. Mogelijk zijn er in een vriendelijk gesprek eenvoudige afspraken te maken.

 In de Info Burenoverlast leest u wat wij en u kunnen doen om overlast te voorkomen en bespreekbaar te maken.

Buurtbemiddeling

Wanneer u er onderling niet uitkomt, kan MeanderOmnium helpen. MeanderOmnium helpt bewoners bij het oplossen van burenruzies. Getrainde vrijwilligers (de buurtbemiddelaars) luisteren naar beide partijen en begeleiden u om samen het conflict op te lossen. Klik hier voor meer informatie over Buurtbemiddeling.

Voor Buurtbemiddeling is MeanderOmnium bereikbaar via het telefoonnummer (030) 267 77 87, via het contactformulier of per e-mail via buurtbemiddeling@meanderomnium.nl.

Als een gesprek niet helpt?

Wij verwachten van onze huurders dat zij eerst proberen de overlastproblemen onderling op te lossen. Als de overlast door blijft gaan en een gesprek helpt niet, dan kunt u schriftelijk melding van de overlast maken via het onderstaande formulier. Wij adviseren u om in ieder geval een logboek bij te houden wanneer de overlast plaatsvindt, eventueel met bewijsmateriaal zoals foto’s. Onze wijkconsulent zal uw melding serieus nemen. Wij nemen alleen schriftelijke en niet anonieme klachten in behandeling.

Overlast melden

  • Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk waaruit de overlast bestaat en wanneer u die ervaart
  • Vul hieronder de gegevens in van buren die deze overlast ook ervaren
  • Vul hieronder de gegevens in van buren die deze overlast ook ervaren
  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Geef hieronder een korte beschrijving van het resultaat van uw contact met de veroorzaker