Aanmelden ontstoppingsfonds

Woongoed Zeist biedt huurders de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief deel te nemen aan het ontstoppingsfonds. De premie bedraagt € 0,75 per maand (p.p. 2018). Wij kunnen een aantrekkelijke premie aanbieden, omdat wij als eigenaar/verhuurder van een groot aantal woningen een lage prijs kan bedingen.

De ingangsdatum van de deelname aan het ontstoppingsfonds is de 1e van de maand na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier. U krijgt dan bevestiging van uw inschrijving met daarin de ingangsdatum van deelname.

Welke kosten zijn gedekt?

Als u deelneemt aan het ontstoppingsfonds zijn alle kosten van verstoppingen binnenshuis gedekt. Een uitzondering hier op is als de verstopping het gevolg is van nalatigheid van de huurder of oneigenlijk gebruik van de leidingen (bijvoorbeeld frituurvet door de gootsteen spoelen). In dat geval worden de kosten op de huurder verhaald.

Melden van een verstopping

Een verstopping meldt u bij RRS (rioolontstoppingen).
Telefoon: (0800) 099 13 13.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor het ontstoppingsfonds?
Vul dan hier het onderstaande formulier in.

Aanmeldingsformulier ontstoppingsfonds

Nog vragen ?

Met al uw vragen kunt u terecht bij onze Klantenservice: e-mail of bel (030) 693 66 00.