De Geschillen Advies Commissie: wat kunnen ze voor u betekenen?

Iedere woningcorporatie in Nederland heeft een Geschillen Advies Commissie. Deze commissie behandelt klachten van huurders of van bewonerscommissies wanneer zij ontevreden zijn over hoe hun klacht is afgehandeld door de verhuurder. De Zeister corporaties hebben samen één commissie.

U heeft een klacht en dan?

Er gaat iets mis. U meldt bijvoorbeeld een lekkage; niet eenmaal, maar wel driemaal zonder dat de corporatie actie onderneemt. Ondertussen heeft u steeds meer in uw woning te lijden van de wateroverlast. Het duurt lang voor de lekkage is verholpen. U klaagt hierover bij een medewerker van Woongoed Zeist. Leidt dit niet tot een oplossing of bevredigend antwoord? Meld uw klacht dan schriftelijk. Bijvoorbeeld via het klachtenformulier op de site van Woongoed Zeist. Of stuur een brief. Als u niet tevreden bent met het antwoord of oplossing dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directie van Woongoed Zeist. Wanneer u hierbij hulp nodig heeft, helpt het secretariaat van de Geschillen Advies Commissie u graag.

De directie neemt de klacht in behandeling en nodigt u – indien nodig – uit voor een gesprek. Nadat de klacht ontvangen is, ontvangt u een schriftelijke reactie van de directie.

Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillen Advies commissie

Hoe werkt de Geschillen Advies Commissie

De Commissie voor woningcorporaties in Zeist bestaat uit drie personen die allen onafhankelijk van de corporatie zijn. Wanneer de Geschillen Advies Commissie uw klacht ontvangt, zal de voorzitter bekijken of de Commissie bevoegd is om de klacht te behandelen. De Commissie laat u dit weten. Wanneer de Commissie uw zaak gaat behandelen, verzoekt zij u en de corporatie uit om alle beschikbare informatie te leveren. Beide partijen worden dan uitgenodigd om het geschil toe te lichten. U kunt altijd iemand meenemen die namens u het woord mag doen of u morele steun geeft.

De Commissie doet binnen ongeveer drie weken na deze bijeenkomst een uitspraak. Soms wordt tijdens de zitting door beide partijen besloten nogmaals met elkaar om tafel te gaan zitten.

De uitspraak van de Commissie is altijd een advies aan de directeur. De directeur mag dus van het advies van de Commissie afwijken. In de vele jaren dat de Zeister Commissie functioneert, is het advies van de Commissie altijd overgenomen.

Het indienen van de klacht tot het uitbrengen van het advies aan de directeur duurt ongeveer twee maanden.

Voor contact en vragen klik hier