Veelgestelde vragen

Geld

Eén keer per jaar mogen verhuurders de huur verhogen. Voor sociale huurwoningen bepaalt de overheid het maximale percentage waarmee de huur mag worden verhoogd. U ontvangt tenminste twee maanden voor de huurverhoging een brief. Daarin vindt u het nieuwe huurbedrag en leest u hoe u bezwaar kan maken. Na renovatie en/of het nemen van energiezuinige maatregelen, kan het ook zijn dat we uw huur verhogen. In dat geval informeren we huurders daar goed over. En moet minimaal 70% van de huurders die het betreft instemmen met de plannen.

Als u een sociale huurwoning met een huur tot € 720,42 (prijspeil 2019) huurt, kunt u - als uw inkomen niet te hoog is - huurtoeslag aanvragen. Dat doet u bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie of voor een proefberekening op www.toeslagen.nl.

Bij Woongoed Zeist betaalt u de huur altijd vooraf, het totale huurbedrag moet vóór de eerste van de maand op onze rekening staan. Heeft u om welke reden dan ook een probleem met het op tijd betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via e-mail of bel (030) 693 66 00. De consulent verhuurzaken kan bekijken of het mogelijk is om een betalingsregeling af te sluiten. Heeft u zich aangemeld op ons huurderportaal Mijn Woongoed Zeist? Via het portaal kunt u zelf een betalingsregeling aanvragen.  

Huren

Heeft u een nieuwe woning en wilt u de huur opzeggen? Dat kan natuurlijk, u heeft een opzegtermijn van minimaal één maand vanaf de dag dat uw opzegging bij ons binnen is. Dat mag elke dag zijn, zolang deze maar niet in het weekend of op een officiële feestdag valt. Voorbeeld: Woongoed Zeist ontvangt uw huuropzegging op 13 november dan is uw laatste huurdag op 13 december. Meer informatie over de huur opzeggen vindt u op de pagina huuropzegging

De EU heeft daarvoor een inkomenseis gesteld. Sociale huurwoningen - dat zijn huurwoningen met een huur tot € 720,42 (prijspeil 2019) - mogen alleen worden toegewezen aan mensen met een bruto huishoudinkomen tot maximaal € 38.035 per jaar ( prijspeil 2019).

Alle woningcorporaties in deze regio, bieden hun sociale huurwoningen aan op www.woningnetregioutrecht.nl. Om te kunnen reageren op een aangeboden woning moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Staat u nog niet ingeschreven? Ga dan naar www.woningnetregioutrecht.nl.
Opzeggen Heeft u inloggegevens voor het huurderportaal?     Ja, U kunt opzeggen via het huurderportaal via het format voor de huuropzeggingsbrief. Nee, via de site kunt u het opzeggingsformulier downloaden en naar ons mailen. www.woongoedzeist.nl/huren/huuropzegging/ Nee, U kunt per mail of post uw huur opzeggen.
  Kan ik ook telefonisch opzeggen? Nee, telefonisch opzeggen is niet toegestaan.
Termijn Hoelang van te voren moet ik de huur opzeggen? De huur mag dagelijks op werkdagen worden opgezegd, houd daarbij rekening met een opzeggingstermijn van 30 dagen. De laatste huurdag moet op een werkdag zijn.
Wie Wie moeten de huuropzegging ondertekenen?   De huuropzegging moet worden ondertekend door zowel de hoofd- als de medehuurder.   Als de huur eenzijdig (d.w.z. één van beide huurders blijft achter) wordt opgezegd dan is sprake van een afstandsverklaring.
Toelichting proces U ontvangt binnen twee werkdagen na ontvangst van de huuropzegging een bevestigingsbrief van ons. In deze bevestigingsbrief wordt de datum van de voor- en eindinspectie vermeld.   In de bevestigingsbrief wordt globale informatie over de wijze waarop de woning opgeleverd moet worden en de wijze waarop we omgaan met overname van goederen vermeld. Tijdens de eerste inspectie neemt de wijkopzichter dit met de huurder door.
 

Lastige kwesties

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of is er iets anders waar u niet tevreden over bent?  Laat het ons weten. We doen ons best om dat samen met u op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillenadviescommissie. Meer informatie over de het indienen van een klacht vindt u op de pagina Een klacht.

Het is heel vervelend als u overlast ervaart van een medebewoner of buur. Vaak helpt een goed gesprek en anders kunt u ook  Buurtbemiddeling inschakelen. In het uiterste geval kan Woongoed Zeist aan de rechter om een ontbinding van de huurovereenkomst vragen. Dan moet de overlast wel ernstig zijn en moet er bovendien voldoende bewijs zijn. Alles over overlast staat in de Info Burenoverlast. U vindt ook informatie via deze pagina.

Uw woning

Wilt u uw woning naar eigen smaak aanpassen? Dan willen wij u niet in de weg te staan. Vraag voor een verbouwing wel eerst toestemming, zo voorkomt u dat u de wijzigingen ongedaan moet maken als u de huur opzegt. In sommige gevallen krijgt u van ons zelfs een vergoeding als u verhuist! Meer informatie vindt u op de pagina Zelf klussen

Natuurlijk kan er altijd iets kapot gaan in uw woning. U kunt via het huurderportaal online een reparatieverzoek bij ons indienen. Storingen aan uw CV, glasschade of een verstopte afvoer of riool, meldt u rechtstreeks bij het bedrijf. Via deze link zoekt u op wie u kunt bellen. U kunt ook bellen met de reparatieverzoekenlijn (030) 693 66 01. Na werktijd wordt u voor spoedeisende klussen doorgeschakeld naar de meldkamer.  Sommige klusjes moet u echter zelf uitvoeren. Hier leest u daar meer over. Als u een onderhoudsabonnement afsluit, doen wij veel van dit onderhoud voor u. Lees er meer over en vraag een abonnement aan via : 'Onderhoudsabonnement .