Veelgestelde vragen

Geld

U moet uw huur altijd op tijd betalen. Wanneer wij de huur niet voor de eerste van de maand ontvangen sturen wij u een betalingsherinnering. Hiermee proberen wij huurachterstand te voorkomen. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Wanneer de betaling uitblijft en u geen contact opneemt met Woongoed Zeist, komen wij afhankelijk van de situatie, bij u op huisbezoek. Vervolgens schakelen wij een deurwaarderskantoor in. U ontvangt van de deurwaarder een allerlaatste schriftelijke waarschuwing: de voorsommatie. Dit leidt altijd tot extra kosten voor de huurder en kan in het uiterste geval leiden tot het beëindigen van uw huurovereenkomst en de ontruiming van de woning. Daarom zal Woongoed Zeist alles in het werk stellen om samen met u tot goede afspraken te komen. Als u uw huur(achterstand) echt niet kunt betalen, kunnen we een betalingsregeling met u afspreken. Aan deze regeling zijn geen kosten, maar wel strenge voorwaarden verbonden. Bij een betalingsregeling lost u de achterstand in maandelijkse termijnen af, tot een maximum van zes maanden. TIP: Heeft u een probleem met het op tijd betalen van de huur, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

  • U betaalt uw huur op uw persoonlijke pagina in ons huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist.
  • U machtigt uw bank om de huur over te maken. Dit heet een periodieke overboeking.
  • U maakt zelf de huur over onder vermelding van uw klant- en contractnummer in het vakje mededelingen.
  • U betaalt via een pinbetaling. U komt persoonlijk langs op ons kantoor en betaalt de huur met een pinbetaling. Let op: U kunt niet contant betalen aan onze balie, pinnen kan wel.

U betaalt uw huur steeds voor de eerste van de maand. Automatische incasso is het handigst. U betaalt altijd op tijd en heeft er geen omkijken naar!  U moet natuurlijk wel zorgen voor voldoende saldo. Huurders die niet met automatische incasso betalen, ontvangen een e-mail of brief met een link (mail to pay). Met deze link betaalt u gemakkelijk, snel en veilig uw huur.

De huur bestaat uit een kale (netto) huurprijs en eventuele warmte- en servicekosten. De netto huur is de maandelijkse vergoeding voor het bewonen van uw woning. Servicekosten zijn kosten die u naast uw (kale) huurprijs betaalt. U betaalt afhankelijk van uw woning bijvoorbeeld servicekosten voor het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, een huismeester, alarmering of verlichting van gemeenschappelijke (buiten)ruimten. En u betaalt een maandbedrag voor deelname aan fondsen zoals het Glasfonds en het ontstoppingsfonds.

Eén keer per jaar mogen verhuurders de huur verhogen. Voor sociale huurwoningen bepaalt de overheid het maximale percentage waarmee de huur mag worden verhoogd. U ontvangt tenminste twee maanden voor de huurverhoging een brief. Daarin vindt u het nieuwe huurbedrag en leest u hoe u bezwaar kan maken. Na renovatie en/of het nemen van energiezuinige maatregelen, kan het ook zijn dat we uw huur verhogen. In dat geval informeren we huurders daar goed over. En moet minimaal 70% van de huurders die het betreft instemmen met de plannen.

Als u een sociale huurwoning met een huur tot € 752,33 (prijspeil 2021) huurt, kunt u - als uw inkomen niet te hoog is - huurtoeslag aanvragen. Dat doet u bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie of voor een proefberekening op www.toeslagen.nl.

Bij Woongoed Zeist betaalt u de huur altijd vooraf, het totale huurbedrag moet vóór de eerste van de maand op onze rekening staan. Heeft u om welke reden dan ook een probleem met het op tijd betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via e-mail of bel (030) 693 66 00. De consulent verhuurzaken kan bekijken of het mogelijk is om een betalingsregeling af te sluiten. Heeft u zich aangemeld op ons huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist? Via het portaal kunt u zelf een betalingsregeling aanvragen.  

Huren

Heeft u een nieuwe woning en wilt u de huur opzeggen? Dat kan natuurlijk. U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand vanaf de dag dat uw opzegging bij ons binnen is. Dat mag elke dag zijn, zolang deze maar niet in het weekend of op een officiële feestdag valt. Voorbeeld: Woongoed Zeist ontvangt uw huuropzegging op 13 november dan is uw laatste huurdag op 13 december. Meer informatie over de huur opzeggen vindt u op de pagina huuropzegging.

De EU heeft daarvoor een inkomenseis gesteld. Sociale huurwoningen - dat zijn huurwoningen met een huur tot € 752,33 (prijspeil 2021) - mogen alleen worden toegewezen aan mensen met een bruto huishoudinkomen tot maximaal € 40.024,00 per jaar (prijspeil 2021).

Alle woningcorporaties in deze regio, bieden hun sociale huurwoningen aan op www.woningnetregioutrecht.nl. Om te kunnen reageren op een aangeboden woning, moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Staat u nog niet ingeschreven? Ga dan naar www.woningnetregioutrecht.nl.
Opzeggen Heeft u inloggegevens voor het huurdersportaal?     Ja, U kunt opzeggen via het huurdersportaal via het format voor de huuropzeggingsbrief. Nee, via de site kunt u het opzeggingsformulier downloaden en naar ons mailen. www.woongoedzeist.nl/huren/huuropzegging/ Nee, U kunt per e-mail of post uw huur opzeggen.
  Kan ik ook telefonisch opzeggen? Nee, telefonisch opzeggen is niet toegestaan.
Termijn Hoelang van te voren moet ik de huur opzeggen? De huur mag dagelijks op werkdagen worden opgezegd, houd daarbij rekening met een opzeggingstermijn van 30 dagen. De laatste huurdag moet op een werkdag zijn.
Wie Wie moeten de huuropzegging ondertekenen?   De huuropzegging moet worden ondertekend door zowel de hoofd- als de medehuurder.   Als de huur eenzijdig (d.w.z. één van beide huurders blijft achter) wordt opgezegd, dan is sprake van een afstandsverklaring.
Toelichting proces U ontvangt binnen twee werkdagen na ontvangst van de huuropzegging een bevestigingsbrief van ons. In deze bevestigingsbrief wordt de datum van de voor- en eindinspectie vermeld.   In de bevestigingsbrief wordt globale informatie over de wijze waarop de woning opgeleverd moet worden en de wijze waarop we omgaan met overname van goederen vermeld. Tijdens de eerste inspectie neemt de wijkopzichter dit met de huurder door.
 

Kopen

Nee hoor, u kunt ook gewoon blijven huren bij Woongoed Zeist. Wanneer u ooit gaat verhuizen, verkoopt Woongoed Zeist uw woning pas.

Soms wel, maar we bieden maar een klein deel van onze huurwoningen te koop aan. Huurt u van Woongoed Zeist en wilt u uw eigen woning kopen? Informeer dan gerust bij ons naar de mogelijkheden. Stuur een e-mail naar makelaar@woongoedzeist.nl of bel ons op (030) 693 66 00.

Dan kunt u bekijken of er andere woningen te koop zijn die u interesseren. Schrijf u in bij Woongoed Zeist als geïnteresseerde. Kijk op onze website onder aanbod en kijk hoe het kopen van een andere woning in zijn werk gaat. Of vraag informatie op via (030) 693 66 00 of via makelaar@woongoedzeist.nl.  

Lastige kwesties

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of is er iets anders waar u niet tevreden over bent?  Laat het ons weten. We doen ons best om dat samen met u op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillenadviescommissie. Meer informatie over de het indienen van een klacht vindt u op de pagina Een klacht.

Het is heel vervelend als u overlast ervaart van een medebewoner of buur. Vaak helpt een goed gesprek en anders kunt u ook  Buurtbemiddeling inschakelen. In het uiterste geval kan Woongoed Zeist aan de rechter om een ontbinding van de huurovereenkomst vragen. Dan moet de overlast wel ernstig zijn en moet er bovendien voldoende bewijs zijn. U vindt meer informatie via deze pagina.

Servicekosten

U betaalt alleen de kosten die zijn gemaakt in de periode dat u uw woning huurde. Bij het vaststellen van de servicekosten, houden we rekening met de datum van uw verhuizing. U ontvangt de jaarafrekening op hetzelfde moment als alle andere bewoners.

Ja, deze kosten maken deel uit van uw huurcontract.

Het afrekeningsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarafrekening volgt uiterlijk binnen zes maanden ná afloop van de afrekeningsperiode. Dus vóór 1 juli ontvangt u de jaarafrekening over de periode van 1 januari t/m 31 december.

U betaalt iedere maand een voorschot voor de servicekosten via uw huur. Eén keer per jaar verrekenen we dit met de werkelijk gemaakte kosten.

Servicekosten zijn de kosten van de woning die Woongoed Zeist bovenop de kale huurprijs berekent voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, elektra in de algemene ruimten en een complexbeheerder.

Neem contact op met onze Klantenservice via het telefoonnummer (030) 693 66 00. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

U kunt ons het juiste IBAN-rekeningnummer doorgeven via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist.

We maken het bedrag binnen twee weken nadat u de jaarafrekening heeft ontvangen, over op het bankrekeningnummer dat in uw brief staat.

Als u te veel voorschot heeft betaald, krijgt u inderdaad geld terug. Heeft u te weinig voorschot betaald, dan moet u bijbetalen.

Uw woning

Wilt u uw woning naar eigen smaak aanpassen? Dan willen wij u niet in de weg te staan. Vraag voor een verbouwing wel eerst toestemming, zo voorkomt u dat u de wijzigingen ongedaan moet maken als u de huur opzegt. In sommige gevallen krijgt u van ons zelfs een vergoeding als u verhuist! Meer informatie vindt u op de pagina Zelf klussen

Natuurlijk kan er altijd iets kapot gaan in uw woning. U kunt via het huurdersportaal online een reparatieverzoek bij ons indienen. Storingen aan uw CV, glasschade of een verstopte afvoer of riool, meldt u rechtstreeks bij het bedrijf. Via deze link zoekt u op wie u kunt bellen. U kunt ook bellen met de reparatieverzoekenlijn (030) 693 66 01. Na werktijd wordt u voor spoedeisende klussen doorgeschakeld naar de meldkamer. Sommige klusjes moet u echter zelf uitvoeren. Als u een onderhoudsabonnement afsluit, doen wij veel van dit onderhoud voor u. Lees er meer over en vraag een abonnement aan via : Onderhoudsabonnement.

Warmtekosten

Ja, deze kosten maken deel uit van uw huurcontract.

Op de website van ISTA leest u hoe uw verwarmingsrekening tot stand komt. ISTA is het bedrijf dat het warmteverbruik meet en de kosten verdeelt. Heeft u na het lezen van de website nog vragen over de meterstanden en/of de afrekening? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van ISTA.

Ja, vaak is dat mogelijk. Neem contact op met onze Klantenservice via het telefoonnummer (030) 693 66 00. Als uw voorschot ieder jaar veel afwijkt van de werkelijke kosten, dan kijken we graag wat we voor u kunnen doen.

Neem contact op met onze Klantenservice via het telefoonnummer (030) 693 66 00. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Dit kan verschillende redenen hebben. Misschien betalen uw buren iedere maand een hoger bedrag aan voorschot. Of misschien stoken zij minder dan u. Ook de ligging van uw woning in het woongebouw kan van invloed zijn.

U kunt ons het juiste IBAN-rekeningnummer doorgeven via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist.

We maken het bedrag binnen twee weken nadat u de jaarafrekening heeft ontvangen, over op het bankrekeningnummer dat in uw brief staat.

Als u te veel voorschot heeft betaald, krijgt u inderdaad geld terug. Heeft u te weinig voorschot betaald, dan moet u bijbetalen.

De afrekenperiode loopt per kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december. De jaarafrekening volgt uiterlijk binnen zes maanden. Dus vóór 1 juli ontvangt u de jaarafrekening over de periode van 1 januari t/m 31 december van het vorige jaar.

U betaalt iedere maand een voorschot voor de warmtekosten via uw huur, omdat uw woongebouw gebruik maakt van collectieve verwarming. Eén keer per jaar verrekenen we dit met de werkelijk gemaakte kosten.

Warmtekosten zijn stookkosten die nodig zijn om uw woning te verwarmen en die in veel gevallen ook zorgen voor warm water.