Home / Nieuws / Bestemmingsplan voor de hoek Schermerslaan-Vondellaan voorgelegd

Bestemmingsplan voor de hoek Schermerslaan-Vondellaan voorgelegd

Het bestemmingsplan voor de hoek Schermerslaan-Vondellaan is door het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Wij willen op deze locatie een gebouw realiseren met daarin 22 sociale huurwoningen en een gemeenschappelijke woonkamer.

Een deel van de woningen is voor bewoners van het Leger des Heils en voor mensen die tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig hebben, om dakloosheid te voorkomen. In overleg met een aantal buurtbewoners is de uitwerking van de plannen de afgelopen maanden verbeterd.

Het college is blij dat het mogelijk is gebleken om deze stap met de partijen en buurtbewoners te zetten en legt het plan met een positieve houding aan de gemeenteraad voor. Wethouder Laura Hoogstraten: “Er is binnen de gemeente Zeist veel behoefte aan sociale huurwoningen, juist ook voor mensen die een steun in de rug nodig hebben. Het Leger des Heils zal hier, in overleg met de gemeente, met Woongoed én met de omwonenden, een goede invulling aan kunnen geven.”

Afronden bestemmingsplan

Wij organiseren een bijeenkomst om alle omwonenden bij te praten over de laatste stand van zaken. Omwonenden krijgen ook de gelegenheid hun zienswijze toe te lichten aan gemeenteraadsleden in de Ronde Tafel. Naar verwachting kan het bestemmingsplan dit najaar worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wij zullen vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen om de bouw daadwerkelijk mogelijk te maken. De start van de bouw staat gepland voor medio 2024.

Meer informatie over het nieuwbouwproject Joost van den Vondellaan

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar boven