header[1]
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de Jacoba van Beierenlaan of Ridderschapslaan woont. Zoals u weet, wil Woongoed Zeist de (meeste) woningen in Griffensteijn slopen en vervangen door nieuwbouw. Dat kan alleen als de monumentenstatus wordt opgeheven. Tegen dit besluit van de gemeente hebben twee monumentenstichtingen bezwaar gemaakt. Hoe dit gegaan is leest u verderop in deze nieuwsbrief. Het betekent in ieder geval dat we onze plannen moeten wijzigen.

Voor uw woning verandert er niets, deze willen we slopen en vervangen door nieuwbouw

Eerder gaven wij aan dat we de meeste woningen in de wijk willen slopen. Voor de monumentenstichtingen is de sloop van woningen aan de Cornelis Schellingerlaan en het eerste stukje Ridderschapslaan (2 t/m 20 – even nummers ) géén optie. Dat betekent dat we die woningen niet kunnen slopen. Voor uw woning verandert er niets, die willen we nog steeds slopen en vervangen door nieuwbouw.

Het staatbeeld in de buurt verandert wel als we meer woningen laten staan. Op het kaartje ziet u

welke woningen hoogstwaarschijnlijk de monumentenstatus niet houden (grijs) en dus gesloopt worden. Let op: de gemeente moet dit nog wel vaststellen.

Situatie Griffensteijn gewijzigd wel en niet monument

Nieuwe planning

Door de onduidelijkheid over de monumentenstatus heeft het maken van een plan vertraging opgelopen. Zodra we een nieuwe planning hebben, ontvangt u die van ons. Als u in de wijk wilt blijven wonen, dan kan dat. We bouwen voor elk huis dat we slopen een nieuwbouwwoning terug met dezelfde woonlasten.

Waarom houden de woningen de monumentenstatus?

Tegen het besluit van de gemeente om de monumentenstatus op te heffen, hebben twee monumentenstichtingen een rechtszaak aangespannen. De rechter heeft aan de stichtingen en Woongoed Zeist gevraagd om te onderzoeken of we er samen uit komen.

Deze gesprekken zijn positief verlopen en we zijn tot een oplossing gekomen (een middenweg). We hebben onze uiterste best gedaan om aan alle belangen van iedereen zoveel mogelijk recht te doen. De stichtingen vinden het heel belangrijk dat de woningen aan de Cornelis Schellingerlaan allemaal blijven staan. En ook dat de eerste blokken aan de Ridderschapslaan blijven staan. Dat betekent dat de woningen aan de Cornelis Schellingerlaan en de Ridderschapslaan 2 t/m 20 (even nummers) de monumentenstatus houden. En Woongoed Zeist deze woningen niet kan slopen. De andere woningen aan de Ridderschapslaan en de woningen aan de Jacoba van Beierenlaan worden wel gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Let op: de gemeente moet het eerdere besluit (om de monumentenstatus van de woningen af te halen), veranderen. Daar moet het college van B&W mee instemmen. Pas dan hebben we 100% zekerheid. Als de gekozen oplossing wordt vastgesteld door de gemeente, dan trekken de monumentenstichtingen hun bezwaar in.

Vragen?

In deze nieuwsbrief staat best veel en ingewikkelde informatie. Misschien heeft u na het lezen vragen. Of spreekt u graag een medewerker van Woongoed Zeist. Dat kan natuurlijk, neem gerust contact op met Erica Steehouder, griffensteijn@woongoedzeist.nl of via (030) 693 66 00.

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen deze informatie ontvangt, hebben we deze nieuwsbrief per e-mail én per post gestuurd. Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan hebben we geen (juist) e-mailadres van u. U kunt uw e-mailadres doorgeven via griffensteijn@woongoedzeist.nl. Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten.