header[1]
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de Cornelis Schellingerlaan of Ridderschapslaan 2-20 (even nummers) woont. Zoals u weet, wil Woongoed Zeist de (meeste) woningen in Griffensteijn slopen en vervangen door nieuwbouw. Dat kan alleen als de monumentenstatus wordt opgeheven. Tegen dit besluit van de gemeente hebben twee monumentenstichtingen bezwaar gemaakt. Hoe dit gegaan is leest u verderop in deze nieuwsbrief. Het betekent in ieder geval dat we onze plannen moeten wijzigen.

Voor uw woning betekent dat géén sloop

Eerder gaven wij aan dat we uw woning wilden slopen. Voor de monumentenstichtingen is de sloop van woningen aan de Cornelis Schellingerlaan en een deel van de woningen aan de Ridderschapslaan echter géén optie. Dat betekent dat we uw woning niet mogen slopen.

Op het kaartje ziet u welke woningen hoogstwaarschijnlijk de monumentenstatus houden (in blauw) en dus niet gesloopt worden. Let op: de gemeente moet dit nog wel vaststellen.
Situatie Griffensteijn gewijzigd wel en niet monument

Wat gebeurt er dan wel als de woning blijft staan?

Als we uw woning niet mogen slopen, dan is er onderhoud nodig. We maken nog een onderhoudsplan waarin staat welke zaken we aan en in uw woning onderhouden of vervangen. Dat plan moeten we nog maken, maar eerst wachten we de vaststelling van de gemeente af. Daarna kunnen we ook een planning maken.

Waarom blijft een gedeelte monument en een ander gedeelte niet?

Tegen het besluit van de gemeente om de monumentenstatus op te heffen, hebben twee monumentenstichtingen een rechtszaak aangespannen. De rechter heeft aan de stichtingen en Woongoed Zeist gevraagd om te onderzoeken of we er samen uit komen.

Deze gesprekken zijn positief verlopen en we zijn tot een oplossing gekomen (een middenweg). We hebben onze uiterste best gedaan om aan alle belangen van iedereen zoveel mogelijk recht te doen. De stichtingen vinden het heel belangrijk dat de woningen aan de Cornelis Schellingerlaan allemaal blijven staan. En ook dat de eerste blokken aan de Ridderschapslaan blijven staan. Dat betekent dat de woningen aan de Cornelis Schellingerlaan en de Ridderschapslaan 2 t/m 20 (even nummers) de monumentenstatus houden. En Woongoed Zeist deze woningen niet kan slopen. De andere woningen aan de Ridderschapslaan en de woningen aan de Jacoba van Beierenlaan worden wel gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Let op: de gemeente moet het eerdere besluit (om de monumentenstatus van de woningen af te halen), veranderen. Daar moet het college van B&W mee instemmen. Pas dan hebben we 100% zekerheid. Als de gekozen oplossing wordt vastgesteld door de gemeente, dan trekken de monumentenstichtingen hun bezwaar in.

Vragen?

In deze nieuwsbrief staat best veel en ingewikkelde informatie. Misschien heeft u na het lezen vragen. Of spreekt u graag een medewerker van Woongoed Zeist. Dat kan natuurlijk, neem gerust contact op met Erica Steehouder, griffensteijn@woongoedzeist.nl of via (030) 693 66 00.

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen deze informatie ontvangt, hebben we deze nieuwsbrief per e-mail én per post gestuurd. Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan hebben we geen (juist) e-mailadres van u. U kunt uw e-mailadres doorgeven via griffensteijn@woongoedzeist.nl. Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten.