header[1]
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in Griffensteijn woont. Zoals u weet, wil Woongoed Zeist een deel van de woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Een ander deel van de woningen behoudt de monumentenstatus. Die woningen kunnen we niet slopen, daar gaan we onderhoud uitvoeren.

Gemeente heeft het compromis vastgesteld

Twee monumentenstichtingen hebben een rechtszaak aangespannen omdat zij de woningen wilden behouden. De rechter heeft aan de stichtingen en Woongoed Zeist gevraagd om te onderzoeken of we er samen uit komen.

Gelukt om een compromis te sluiten
In december schreven we al dat we een compromis met de stichtingen hebben gesloten. De stichtingen vinden het heel belangrijk dat de woningen aan de Cornelis Schellingerlaan allemaal blijven staan. En ook dat de eerste blokken aan de Ridderschapslaan blijven staan. Dat betekent dat de woningen aan de Cornelis Schellingerlaan en de Ridderschapslaan 2 t/m 20 (even nummers) de monumentenstatus houden. En Woongoed Zeist deze woningen niet kan slopen.

De andere woningen aan de Ridderschapslaan en de woningen aan de Jacoba van Beierenlaan worden wel gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Op het kaartje ziet u welke woningen blijven staan (blauw) en welke woningen worden gesloopt (grijs).

Gemeente akkoord
Het college van Burgemeester en Wethouders moest het voorgestelde compromis nog vaststellen. Dat is inmiddels gebeurd en wordt in de krant gepubliceerd.
Situatie Griffensteijn gewijzigd wel en niet monument

Nieuwe planning

Nu kunnen we verder met het uitwerken van een plan voor sloop en nieuwbouw. En voor de woningen die blijven staan, maken we een onderhoudsplan. Er komen dus twee verschillende plannen met ieder een eigen planning.

Zodra we een nieuwe planning hebben, dan ontvangt u deze van ons.

Bewonerscommissie Griffensteijn

Inmiddels heeft de buurt een eigen Bewonerscommissie. Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders in een buurt en behartigt hun belangen. In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.

We wensen de leden alvast succes en veel plezier in deze rol!

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen? Of spreekt u graag een medewerker van Woongoed Zeist? Neem dan gerust contact op met Erica Steehouder, griffensteijn@woongoedzeist.nl of via (030) 693 66 00.