Drukwerk
dura vermeer
U bent bewoner van in een huurwoning van Woongoed Zeist aan de Waterhoenlaan
1 t/m 107 of aan Brugakker 4002 t/m 5328. Deze woningen worden verduurzaamd. Om u op de hoogte houden ontvangt u deze nieuwsbrief.

Goed nieuws: huren worden niet verhoogd na isolatiemaatregelen

Om huurders van verduurzaming te laten profiteren is door corporaties en de regering afgesproken dat huurders, vanaf 1 januari 2023, geen huurverhoging krijgen na isolatiemaatregelen. De huurverhoging die is opgenomen in het renovatievoorstel onder hoofdstuk 3 komt hierbij te vervallen. De verhoging van de servicekosten voor de zonnepanelen blijft wel van toepassing.

De eerste woningen worden aangepakt

Op 10 oktober is de uitvoering van het project gestart. In de eerste woningen zijn de werkzaamheden begonnen. Is uw woning bijna aan de beurt, twee weken voordat we in uw woning starten, komt een medewerker van Dura Vermeer bij u op bezoek om de werkzaamheden en de planning met u te bespreken.
brugakker bouwkeet

Bouwplaats en containers voor opslag

De bouwplaats met bouwmaterialen en schaftkeet is ingericht. Twee keer per week wordt de bouwplaats bevoorraad. Regelmatig komt er in de wijk een hijskraan te staan en op verschillende plaatsen komen er afvalcontainers te staan. De vaklieden parkeren tijdens werktijden in de wijk waardoor er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Wij begrijpen dat dit af en toe vervelend voor u kan zijn, wij doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Routing in de wijk

Situatie Brugakker bouwrouting
De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee verschillende bouwstromen. De bouwstroom gaat in bovenstaande volgorde door de wijk. De werkzaamheden in de woning worden per woning uitgevoerd. Niet elke woning heeft dezelfde werkzaamheden. Dit heeft te maken of een keuken, badkamer en toiletruimte in aanmerking komt voor renovatie.

De buitenwerkzaamheden worden per woonblok aangepakt en hierbij geheel in de steigers gezet. Circa drie weken na het afronden van de laatste binnen werkzaamheden van het woonblok wordt er gestart met de buitenwerkzaamheden. Ook hiervoor ontvangt u twee weken voor start een uitnodiging voor het startgesprek.

Bewoners App

Dura Vermeer werkt met een app (Volgjewoning) via deze app kunt u alle informatie over uw woning vinden en wordt u automatisch geïnformeerd over de werkzaamheden en planning. U ontvangt in november een persoonlijke mail met inloggegevens en uitleg over deze App. Als u vragen heeft over Volgjewoning dan kunt u contact opnemen met de bewonersconsulent Ronald Krommendijk.

Steigers plaatsen

De steiger die hierbij nodig is, gaan wij rondom uw woonblok plaatsen. Deze steiger wordt ook in uw voor- en achtertuin geplaatst. Dit is noodzakelijk om de stabiliteit van de steiger te kunnen borgen. Voor het aanbrengen van de steiger hoeft u niet thuis te zijn. Heeft u een achterpoort, laat deze dan open staan tijdens het plaatsen van de steiger. Zolang de steiger om uw woonblok staat is het verstandig dat u ervoor zorgt dat de ramen en deuren gesloten zijn op het moment dat u niet thuis bent zodat insluiping niet gemakkelijk wordt gemaakt. Na de werkzaamheden wordt de steiger weer gedemonteerd.

Geen speelplaats
De steigers zijn voor ons een handig hulpmiddel om werkzaamheden op hoogte veilig uit te kunnen voeren. Regelmatig horen wij van bewoners dat kinderen op onze steigers klimmen en spelen. Overdag hebben wij genoeg toezicht. Helaas gebeurt dit vaak na onze werkzaamheden en in het weekend. Wij vragen uw hulp om dit gevaar met uw eigen kinderen te bespreken maar ook om andere kinderen in de wijk hierop aan te spreken zodat er geen kinderen op de steigers komen.
Wij willen een veilige bouwplaats en dat kunnen we met elkaar bereiken.

Toegang steiger
De steiger rondom uw woning is alleen toegankelijk voor ons bouwplaats personeel. U als bewoner mag de steiger niet gebruiken. Ook personeel welke u zelfstandig inhuurt, zoals ramenlappers of monteurs voor het aanbrengen van zonnepanelen, mogen niet op onze steiger werkzaamheden uitvoeren.

Werktijden
Wij voeren onze werkzaamheden uit op werkdagen tussen 7.15 uur en 16.30 uur en duren ongeveer 4 á 5 weken per woonblok.
Inloopspreekuur
Zodra de werkzaamheden starten is elke dinsdagmiddag een inloopspreekuur waar u zonder afspraak binnen kunt lopen met vragen. Tussen 13.00 en 15.00 uur bent u welkom in de uitvoerderswoning aan de Brugakker 5015. Hier kunt u ook gratis verhuisdozen en/of afdekfolie ophalen.

Contactpersoon Dura Vermeer

Ronald Krommendijk
(074) 700 21 42
r.krommendijk@duravermeer.nl
Rob Punte
(074) 255 0 255
r.punte@duravermeer.nl
ronald krommendijk Dura Vermeer
Rob Punte Dura Vermeer

Reparatieverzoek

Gaat er in de tussentijd iets kapot aan uw woning? Meld dat dan bij ons. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via deze link: formulier reparatieverzoek of bel naar de afdeling reparatieverzoeken: (030) 693 66 01.

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief neem dan contact op met Corrine de Lorijn of Anneliek Jeuken, medewerkers projectparticipatie. Zij staan u graag te woord. U bereikt hen via mail: water.brug@woongoedzeist.nl. Of bel (030) 693 66 00.