header[1]

Uitwerking van het nieuwe plan

In de laatste nieuwsbrief van juli 2022 hebben we u het schetsontwerp en situatietekening laten zien van het nieuwe plan. Daarbij hebben we gemeld dat we het ontwerp in de maanden september – oktober verder uitwerken. Het nieuwe plan voldoet niet aan het huidige bestemmingsplan. In de volgende alinea leggen we aan u uit wat dat betekent. De laatste maanden zijn gebruikt om de bestemmingsplan wijziging voor te bereiden, hierdoor is er geen voortgang geboekt met de uitwerking van de woningen.

Het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat beschreven wat er waar gebouwd gaat worden in het nieuwe plan. De nieuwe woningen moeten voldoen aan wat er in het huidige bestemmingsplan is opgeschreven. Dat is nu niet het geval, dus de nieuwe woningen voldoen net niet aan het huidige bestemmingsplan. Omdat we de woningen die nu getekend zijn graag willen bouwen, gaan we bij de gemeente Zeist een verzoek indienen om het bestemmingsplan te wijzigen. Om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen zijn diverse onderzoeken nodig. Hiermee moet worden aangetoond dat de gevraagde aanpassingen mogelijk zijn. Inmiddels zijn al deze stukken bij gemeente Zeist ingeleverd. Zij gaan dit nu beoordelen. De verwachting is dat we in november reactie krijgen op ons verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarna volgt nog een inspraak periode. Bewoners van de gemeente Zeist kunnen dan eventuele bezwaren (zienswijze) indienen. Uiteindelijk neemt in 2023 de gemeenteraad het besluit om het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen. Omdat het wijzigen van een bestemmingsplan een lange tijd in beslag neemt hebben we dit eerst in gang gezet. Nu dit loopt kunnen we de woningontwerpen verder uitwerken.
Herontwikkeling Griffensteijn - schetsontwerp 1

Informeren omwonenden

Een onderdeel van de bestemmingsplan wijziging is dat we de bewoners die rondom het nieuwe plan wonen informeren over de bestemmingsplan wijziging en hoe het nieuwe plan eruit gaat zien. Dit gaan we doen op 1 november op het kantoor van Woongoed Zeist. Voor deze informatiebijeenkomst worden alle omwonenden uitgenodigd.
info avond

Waarom geen bijeenkomst voor de huurders van de te slopen woningen?

Misschien vraagt u zich nu af waarom wel een informatiebijeenkomst voor de omwonenden en niet voor u als huurder? Dit komt omdat het plan voldoende ver is uitgewerkt om de omwonenden te informeren. Dit gaat hoofdzakelijk over de afmetingen van de nieuwe woningen en het aantal woningen. U bent hierover al geïnformeerd in de nieuwsbrief van juli 2022.

U als huurder informeren we op een later moment, als we kunnen laten zien hoe de indeling van de woning eruit komt te zien. Zodra dat uitgewerkt is, organiseren we een informatiebijeenkomst. De verwachting is dat dit in januari 2023 zal plaatsvinden.
Herontwikkeling Griffensteijn - schetsontwerp 2

Samenwerking met de aannemer

Samen met een aannemer willen we het plan verder uitwerken. Dit staat gepland voor de maanden september en oktober. Daarna wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt.

Als het ontwerp voldoende uitgewerkt is, organiseren we een informatiebijeenkomst om het nieuwe plan aan u te presenteren. Dan is duidelijk hoe de plattegronden van de woningen eruitzien. En van welke materialen de woningen gemaakt worden.

Bewonerscommissie Griffensteijn

Zijn er zaken die u wilt bespreken met de bewonerscommissie Griffensteijn? Stuur een e-mail naar bcgriffensteijn@gmail.com. Of bel met voorzitter Pieter Wout Duquesnoy: (030) 695 97 16. Hij woont op Ridderschapslaan 20. Ook daar kunt u terecht.
Reparatieverzoek

Gaat er iets kapot in of aan uw woning? Meld dat bij ons

U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist, onze website of bel naar onze Klantenservice: (030) 693 66 01.

Vragen?

Een overzicht van alle projectcommunicatie vindt u op onze website. Met vragen kunt u terecht bij Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan via e-mail naar griffensteijn@woongoedzeist.nl. Of bel naar (030) 693 66 00.
facebook youtube