header[1]

Nieuwsbrief onderhoud en verduurzaming Waterhoenlaan / Brugakker - september 2021

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u woont in een huurwoning van Woongoed Zeist aan de Waterhoenlaan 1 t/m 107 of aan Brugakker 4002 t/m 5328.

Goed onderhouden woningen vindt Woongoed Zeist belangrijk. Daarom willen wij uw woning aan de Waterhoenlaan of Brugakker gaan aanpakken. Zodat de woningen weer jaren mee kunnen. En u een energiezuiniger en comfortabeler huis krijgt!

Op dit moment onderzoeken wij samen met de aannemer, Dura Vermeer Bouw Hengelo BV, de mogelijkheden voor het voorgenomen onderhoud en voor het verduurzamen van deze 164 woningen. Dat gaat in stappen. De eerste stap is het uitvoeren van een vooronderzoek (10% opname). U leest daarover meer in deze nieuwsbrief.
water
Groen gearceerd zijn de 164 woningen die tot dit project behoren
Raparatieverzoek

10% opname: vooronderzoek door Dura Vermeer

Om een goed voorstel te kunnen maken voor het onderhoud van de woningen, werken wij samen met aannemer Dura Vermeer aan een plan. Daarvoor zal Dura Vermeer contact opnemen met een aantal bewoners om de woningen te inspecteren. Wij noemen dat een 10% opname. Dura Vermeer belt ongeveer 16 bewoners voor het maken van een afspraak om de woning te onderzoeken. Wij verzoeken u vriendelijk daaraan uw medewerking te verlenen.

Bij deze vooronderzoeken is projectopzichter, Koos Hofman, van Woongoed Zeist aanwezig en Ronald Krommendijk, projectmanager bewonerszaken van Dura Vermeer. Daarnaast mogelijk nog een andere partij voor bijvoorbeeld asbestonderzoek of specifieke technische onderzoeken. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, voeren wij waar mogelijk de inspecties uit in leegstaande woningen.
Koos-148x148
Koos Hofman, projectopzichter Woongoed Zeist

Koos is projectopzichter en zal namens Woongoed Zeist aanwezig zijn bij de 10% opname-afspraken. Samen met Ronald Krommendijk van Dura Vermeer Bouw Hengelo BV.
Ronald Krommendijk, projectmanager bewonerszaken Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Ronald zal aanwezig zijn bij de 10% opnames. Hij is bewonersbegeleider bij Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

003J5588-bewerkt
waterhoenlaan

Globale planning

Na de eerste inspecties door Dura Vermeer en onze projectopzichter werken wij aan een onderhouds- en renovatievoorstel. Wij verwachten dat het concept-plan aan het begin van 2022 klaar is. Ook uw mening is daarin van belang. Wij informeren u tegen die tijd hoe wij uw inbreng ophalen en hoe wij u verder op de hoogte houden. Het streven is om aan het eind van 2022 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.
logo DV

Werkzaamheden tot einde jaar

Samen met Dura Vermeer gaan we tot het eind van het jaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de woningen te verduurzamen en onderhoud te plegen. Ook kijken we naar de staat van de badkamer, keuken en toilet om te beoordelen of deze aan vervanging toe zijn. De woningen inspecteren we op de aanwezigheid van asbest en we doen onderzoek naar de vochtproblematiek. Op basis daarvan kijken we of het plan haalbaar is.
waterhoenlaan 20

Reparatieverzoeken

Gaat er in de tussentijd iets kapot aan uw huurwoning? Meld dat dan bij ons. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via deze link: formulier reparatieverzoek of bel naar de afdeling reparatieverzoeken: (030) 69 36 601.
Onderhoud ICT

Geef uw mailadres aan ons door!

Wij informeren u graag zoveel mogelijk digitaal. Dat is snel en goed voor het milieu. Hebben wij uw mailadres nog niet? Geef dit dan aan ons door. Stuur een mail aan: water-brug@woongoedzeist.nl.
E-mail icoon

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief neem dan contact op met Corinne de Lorijn of Anneliek Jeuken, medewerkers projectparticipatie. Zij staat u graag te woord. U bereikt hun via de mail: water-brug@woongoedzeist.nl of via telefoonnummer (030) 693 66 00.
facebook youtube